Generácia single sa prejavuje aj vo financiách

Generácia single sa prejavuje aj vo financiách

Generácia single sa prejavuje aj vo financiách. Na veľké úvery si trúfame čím ďalej tým viac sami, nepotrebujeme na to partnera. Podľa údajov Sberbank Slovensko sa podiel žiadateľov o úver v páre za posledné tri roky znížil o tretinu.

Páry už nie sú v kurze

Kým v roku 2012 mal viac ako každý druhý úver na bývanie (55%) dvoch spolužiadateľov, v tomto roku podiel párov klesol už len na niečo vyše tretinu (37%). Vyplýva to z najnovšej analýzy na vzorke 12 400 ľudí, ktorí požiadali a čerpali úver na bývanie v Sberbank Slovensko v období od januára 2012 do marca 2015.

„Hypotéka v páre je na ústupe už niekoľko rokov. Čerstvé údaje za rok 2015 naznačujú, že v tomto roku budeme prvý krát svedkami stavu, kedy páry stratia prvenstvo v podiele žiadateľov a predbehnú ich muži,“ komentuje vedúca tímu CRM Sberbank Slovensko Blanka Končírová.

 

Muži na vzostupe, ženy opatrnejšie

Za posledné roky nahrádzajú dvojice žiadateľov najmä muži. Ich podiel na úveroch na bývanie stúpol zo štvrtiny (25%) spred troch rokov na tohtoročných takmer 40% (39%). Ženy, zdá sa, boli doteraz opatrnejšie a ako samostatné žiadateľky o úver na bývanie sa začínajú presadzovať až v tomto roku. Ich podiel stúpol z 20% na 24%. 

„Hoci dámy omnoho zriedkavejšie čerpajú veľké úvery samé, ak sa už na to odhodlajú, vo výške úveru nezaostávajú. Prekvapivo si napriek všeobecne nižším priemerným platom berú podobne ako muži úvery na bývanie v priemere vo výške okolo 60 000 eur,“ poznamenala Končírová.

 

Mladí chcú bývať vo vlastnom skôr

Zaujímavý trend sme objavili aj pri rozdelení úverov na bývanie podľa veku dlžníkov. Stále platí, že najpočetnejšia skupina žiadateľov je v najproduktívnejšom veku od 31 do 45 rokov. Ich podiel však výrazne klesá – v roku 2012 ich bolo 70% a vlani už len 55%. Naopak, za posledné roky narastá počet mladých dlžníkov. Od roku 2012 sa počet čerpateľov úveru na bývanie vo veku 18 až 30 rokov zdvojnásobil zo 17% v 2012 až na 39% vlani. 

„Predpokladáme, že tento trend je okrem iného spôsobený tým, že mladí ľudia sú čím ďalej tým viac uvedomelí. Vedia si spočítať, že vďaka zlacneniu nehnuteľností a rekordne nízkym úrokovým sadzbám sa im v mnohých prípadoch oplatí viac vlastný byt, než prenájom. Okrem iného mladí dlžníci s príjmom do určitej hranice môžu využívať bonifikované hypotéky, ktorých úročenie je počas prvých piatich rokov naozaj zanedbateľné a teda preplatenie je minimálne,“ vysvetľuje Končírová.

Napríklad Sberbank Slovensko ponúka úrok na dotovanej hypotéke pre mladých od 0,39% p.a. Aktuálne do konca júna je maximálna príjmová hranica na získanie dotovanej hypotéky vo výške 1 193,4 eura.