Komentár k indexu spotrebiteľských cien za jún

Miera inflácie sa v júni v súlade s našimi očakávaniami opäť zosunula mierne pod nulu.

Miera inflácie sa v júni v súlade s našimi očakávaniami opäť zosunula mierne pod nulu. Pri medzimesačnom raste cien o 0,1 %, vykázal Štatistický úrad SR medziročný pokles cenovej hladiny K miernemu medzimesačnému rastu hladiny prispeli nové kolekcie oblečenia a obuvi. Letné šatstvo a obuv prinieslo na pulty aj vyššie ceny (0,9 %). Rast poplatkov za prijímacie skúšky na vysoké školy zvýšil ceny vzdelávania o 0,6 % medzimesačne. Na medzimesačnej báze zhodne o 0,1 klesli ceny potravín a nápojov a rekreácie a kultúry.

Pri medziročnom porovnaní sa najviac znížili ceny potravín, čo je pomerne raritný jav. Za posledných desať rokov bol zaznamenaný pokles cien potravín iba dvakrát a to v roku 2005 a 2009.

Významný bol najmä pokles v krízovom roku kedy sa pokles cien blížil k 6 %. Z histórie je vidieť, že časové úseky poklesu cien potravín sú väčšinou krátkodobé a nasledované prudkým rastom. Súčasný medziročný pokles cien potravín (-1,7 % ) by podľa našich odhadov mal byť na svojom dne a ku koncu roku by sme mohli vidieť už aj mierny rast cien. Ten však bude do značnej miery tlmený veľmi dobrou úrodou, ktorú poľnohospodári ohlasujú na rekordných úrovniach.


Boris Fojtík
Ekonomický analytik