Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj

V máji prišlo k dlhšie očakávanému zastaveniu poklesu cenovej hladiny. Na medzimesačnej báze sa ceny zvýšili o 0,2 % vďaka čomu bolo medziročné porovnanie cenovej hladiny rovné nule.

V máji prišlo k dlhšie očakávanému zastaveniu poklesu cenovej hladiny. Na medzimesačnej báze sa ceny zvýšili o 0,2 % vďaka čomu bolo medziročné porovnanie cenovej hladiny rovné nule. 

Kľúčovými v tejto zmene vývoja boli najmä potraviny (1,1 % m/m) a doprava (0,6 % m/m) . Tieto dve kategórie spotreby tvoria veľký podiel výdavkov slovenských domácností a preto je slovenská inflácia na tieto položky veľmi citlivá. Zvýšenie cien pohonných hmôt prinieslo oslabenie eura, o ktoré sa ECB najmä slovnými intervenciami dlhšiu dobu snaží. V potravinách prispelo k zvýšeniu cien najmä nárast cien olejov a tukov. 

Predpoklad, že veľmi silný a stabilný rast maloobchodných tržieb (apríl- 5,8 % medziročne) by mal prehovoriť aj do vývoja cien sa nám čiastočne potvrdzuje. Očakávame, že medziročný vývoj cien by mal byť na niekoľko mesiacov ukotvený na nule prípadne hodnotách tesne okolo nuly. K výraznejšiemu rastu cenovej hladiny by podľa našich predpokladov mohlo prísť až pred koncom roka, keď by medziročný rast cien mohol byťokolo 0,5 %. Vzhľadom na priebeh inflácie v prvých mesiacoch sme zmenili našu prognózu smerom nadol a celoročný odhad predpokladáme na úrovni 0,1 %, čo by bolo historicky najnižšie číslo. Najväčším rizikom tejto prognózy je zámer vlády znižovať cenu plynu, o ktorom však zatiaľ neboli zverejnené žiadne detaily. 

 

Boris Fojtík 

Ekonomický analytik, Tatrabanka