Predseda syndikátu novinárov: Dnes neexistuje politik, ktorý by sa nebol negatívne vyjadril smerom k médiám

Vo verejnoprávnych médiách zaznievajú jednostranné informácie bez podloženia zdrojmi. Moderátor má v rozhovoroch zo svojej pozície vždy zasiahnuť ak sa jedná o nepravdivú informáciu. Dnes prakticky neexistuje politik, ktorý by sa nebol negatívne vyjadril smerom k médiám či konkrétnym novinárom. Mainstreamové média by nemali zamykať obsah týkajúci sa pandémie pod platobné brány. Predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský v rozhovore pre Biztweet.

Biztweet: Súčasná doba so sebou prináša veľký fenomén - dezinformácie a ich rolu vo významných spoločenských a politických udalostiach. Ako sa v téme angažuje vaša organizácia?

Daniel Modrovský: Ešte pred príchodom pandémie bola jednou z výziev žurnalistickej spoločnosti v Európe snaha bojovať proti nepodloženým informáciám, tzv. hoaxom. Jednotlivé organizácie, vrátane našej vo vzťahu k svojim členom prijali viaceré opatrenia, napríklad úpravu Etických kódexov, inštruovanie členskej základne a komunikáciu s ďalšími organizáciami či redakciami. Celé úsilie však nielen u nás, ale aj v okolí, marí vysoký počet jednotlivcov, ktorí sú pri svojej tvorbe prakticky nepostihnuteľní. Reakciou na takéto správy je aj napríklad legislatívny proces týkajúci sa Trestného zákona, osobne si ale nemyslím, že v tomto prípade ako krajina ideme správnou cestou, keďže naďalej nemáme ani po 30 rokoch v existujúcej legislatíve zadefinované základné pojmy týkajúce sa novinárskej praxe.

Biztweet: Do vysvetľovania a mediálnej výchovy sa pustil aj Prezidentský palác. Ako vnímate túto aktivitu a myslíte, že iné tematicky súvisiace inštitúcie ako ministerstvo školstva, či vnútra robia pre potieranie dezinformácií dosť?

Daniel Modrovský: Okrem Ministerstva vnútra som nezachytil výraznejšiu aktivitu smerom k mediálnej výchove nastupujúcej generácie. Najväčšie rezervy má určite
Ministerstvo školstva, samotná iniciatíva prezidentského paláca je skôr namierená iba určitým smerom, nie k tomu, aby sme získali základné vedomosti, ideálne aj znalosti z danej problematiky a vedeli ich v živote využiť.

Biztweet: Ľudia veriaci dezinformáciám často sledujú len ich a nemajú možnosť dostať sa k vysvetľovaniu dezinformácií, alebo obsahu mediálnej gramotnosti. Aký kanál by sa mal používať k tomu, aby boli schopní nechať si vec vysvetliť?

Daniel Modrovský: V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že takýmito kanálmi sú sociálne siete, prípadne médiá s tzv. zahraničnou účasťou. Nielen v rámci našej krajiny nie sme schopní sledovať všetky zverejňované posolstvá či overovať informácie. Ideálnym by bol možno v tomto prípade otvorený informačný kanál s možnosťou porovnávania získaných či sledovaných správ. Je to však určite projekt nie pre jednu generáciu.

Biztweet: Ako vnímate mediálnu scénu z pohľadu syndikátu, je skutočne badateľný nárast aktivít konšpiračných dezinformačných médií?

Daniel Modrovský: Počas pandémie sa situácia určite zhoršila a dezinformačné médiá prerástli prvotné témy. Dnes zasahujú hlboko do politického, kultúrneho a spoločenského života. Votreli sa do systému vzdelávania a nateraz chýba prijateľný spôsob ich kontroly ale najmä korekcie.

Biztweet: Priniesla pandémia koronavírusu vznik nových dezinformačných médií, alebo bol ich boom okolo roku 2015 (ruská intervencia na Ukrajine) výraznejší?

Daniel Modrovský: Od roku 2020 je pozorovateľný nárast tzv. dezinformačných médií, čo potvrdzuje i správa Európskej komisie za prechádzajúci rok. Nateraz nie je možné predikovať, či ich nárast bude pokračovať.

Biztweet: Pandémia ťažko skúša aj média považované za seriózne. Čo je ich hlavnou úlohou a zvládajú ju dobre?

Daniel Modrovský: Médiá v tomto období bojujú najmä s problémami, ktoré sa týkajú logistiky, zníženého odbytu či rastúcimi cenami vstupov. Sú to podobné problémy, aké zasiahli aj ostatné segmenty hospodárstva. Dnes sa ako hlavná výzva v prípade médií ukazuje komunikácia s vlastnou cieľovou skupinou, myslím si, že ju väčšina zvláda dobre.

Biztweet: Čo si myslíte o tom, keď médiá obsah týkajúci sa pandémie, i keď ide o základné správy z agentúr, na internete zamykajú pod spoplatnený obsah?

Daniel Modrovský: Som jednoznačne za sprístupnenie takéhoto obsahu všetkým nakoľko sa jedná o spoločensky žiadané informácie. Aj takýto prístup zo strany mainstreamu má za následok rozširovanie a sprístupňovanie nepravdivých správ verejnosti a nárast tzv. konšpiračných médií. Jedná sa pritom o údaje, ktoré jednotlivé zdroje sprístupňujú médiám s cieľom, aby informovali čo najširší okruh záujemcov.

Biztweet: S argumentom zachovania objektivity je v médiách na Slovensku poskytovaný, viac ako v iných európskych krajinách, priestor aj konšpirátorom, ktorí na tému ochorenia covid19 preukázateľne zavádzajú (alternatívne liečenie covidu, posilnenie imunity ako nástroj zabránenia covidu na TA3, rozhovor so známymi konšpirátormi na SME, Refresheri, Startitup). Je takýto prístup správny?

Daniel Modrovský: V rámci plurality názorov je vhodné sprístupňovať priestor aj ďalším záujemcom, je však dôležité citlivo vnímať celkové posolstvo, ktoré z výsledného produktu vychádza. Osobne som však častejšie zo strany verejnosti konfrontovaný s tým, že najmä verejno-právne médiá prinášajú príliš jednostranné informácie s uvádzaním minimálneho počtu zdrojov. Prichádzame tak k ďalšej príčine rozširovania konšpirácií na našom území. Ak mám zároveň porovnať situáciu v okolitých krajinách, Poľsko či Maďarsko sú na tom o niečo horšie v súvislosti s tzv. alternatívnymi médiami.

Čítajte aj: 

Prieskum IMP: Matovičova vláda komunikuje zle, Ficova však bola horšia

Vzbura idiokracie a slovenské paralely

Jana si do úst neberte. Proti konšpirátorom bojoval

Biztweet: Na tému pandémie na Slovensku zavádza a konšpiruje žiaľ aj veľká časť politikov. Neraz sa vyslovené klamstvá prechádzajú mlčiacim pohľadom moderátora, ktorý takto robí zo lží politický názor. Zvládajú médiá v týchto prípadoch svoju úlohu?

Daniel Modrovský: Určite svoju úlohu v takomto prípade nezvládajú. Moderátor má zo svojej pozície vždy zasiahnuť ak sa jedná o nepravdivú informáciu. Opäť to len
smeruje k tendenčným snahám o ovplyvňovanie verejnej mienky.

Biztweet: Ani vražda Jána Kuciaka nepriniesla zmenu vzťahu politikov k novinárom. Robert Fico o nich hovorí ako o prasatách, na ktoré sa varí voda, novinárku z Denníku N sledujú, Igor Matovič ich označuje za podplatené s cieľom, aby ho zničili. Bránia sa dostatočne?

Daniel Modrovský: Útokom zo strany politikov sa určite novinárska obec v žiadnej krajine nevyhne. Politické špičky médiá nielen potrebujú, ale sú aj nimi konfrontované. Zároveň sú aj samotné médiá často zneužívané k tomu, aby informovali tendenčne. Opäť sa vrátim k úvodu rozhovoru, kde som zdôraznil potrebu definovania základných pojmov vo vzťahu k výkonu konkrétneho povolania a jeho ochrany.

Biztweet: Nemal by sa syndikát v takýchto prípadoch ohradzovať hlasnejšie?

Daniel Modrovský: Podobných prípadov na Slovensku pribúda a nie je v našich možnostiach na ne reagovať. Dnes prakticky neexistuje politik, ktorý by sa nebol negatívne vyjadril smerom k médiám či konkrétnym novinárom. Tento problém je možné riešiť iba stanovením si princípov žurnalistickej praxe a ich rešpektovaním zo strany všetkých účastníkov.

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope