Valivé ložiská: súčiastky, vďaka ktorým sa svet točí

Väčšina ľudí, ktorá sa nezaoberá strojárenským priemyslom pravdepodobne nie je oboznámená s pojmom „valivé ložisko“. V skutočnosti ide o zásadnú mechanickú súčiastku, používanú vo všetkých druhoch strojov. Aké funkcie plnia valivé ložiská a prečo je ich podstata taká dôležitá?

Čo sú to valivé ložiská?

Počas rotácie strojných dielov dochádza k treniu. Práve valivé ložiská toto trenie znižujú a to oddelením pevnej časti od pohyblivej. Podopierajú napríklad rotujúce hriadele kolies, ozubených kolies, turbín a umožňujú ich hladšie otáčanie. Medzi stroje, ktoré používajú valivé ložiská, patria:

 • Automobily
 • Lietadlá
 • Elektrické generátory
 • Domáce spotrebiče (chladnička, vysávač, klimatizácia apodobne)

Ich všestranné využitie dokazuje fakt, že sa používajú aj vo fotokopírovacích strojoch, práčkach a skateboardových kolieskach. Uvedené zariadenia a mnohé ďalšie zariadenia potrebujú na rotáciu veľké množstvo hriadeľov čo znamená, že prítomnosť valivých ložísk je potrebná takmer neustále. Ich pravidelné využívanie narástlo do takej miery, že sa im začalo hovoriť „chlieb strojárenského priemyslu“.

Prečo sú valivé ložiská také dôležité?

Aké funkcie plnia valivé ložiská, ktoré umožňujú bezproblémovú prevádzku strojov? Ako už bolo spomenuté, v prvom rade znižujú trenie (vzniká medzi hriadeľom a časťou, ktorá podporuje otáčanie) a zabezpečujú hladšiu rotáciu mechanických strojov. Týmto spôsobom sa znižuje značné množstvo spotrebovanej energie.

Valivé ložiská spĺňajú aj ochrannú funkciu. Na uskutočnenie rotácie je potrebná veľká sila – Ložiská preto zabraňujú poškodeniu časti, podporujúcej otáčanie. Polohu hriadeľa tiež udržujú v správnej polohe. Vďaka tejto funkcií sa stroje môžu používať opakovane a po dlhšiu dobu.

Ďalšie výhody valivých ložísk

 • Jednoduchá montáž ademontáž
 • Ľahká oprava
 • Kompaktná konštrukcia
 • Spoľahlivá účinnosť
 • Nízka hmotnosť súčiastok
 • Dlhá životnosť spojená sušetrením financií 
 • Spotrebujú málo maziva na odstránenie trenia

Valivé ložiská: veľký potenciál do budúcnosti

V každodennom živote zohrávajú valivé ložiská kľúčovú úlohu. Vývoj strojárskej technológie neustále napreduje a je zameraný aj na oblasť vývoja ložísk, ktoré dokážu pracovať v ešte náročnejších a špecializovanejších podmienkach. Valivé ložiská sa v blízkej budúcnosti budú s veľkou pravdepodobnosťou naďalej meniť, vyvíjať a zlepšovať.