Novým členom Rady PAS je Robert Mistrík

Podnikateľská aliancia Slovenska si zvolila nového člena výkonnej rady. Stal sa ním vedec a podnikateľ Robert Mistrík. Vo funkcii nahradí Petra Goliáša, zakladajúceho člena PAS a bývalého riaditeľa INEKO.

Päťčlennú výkonnú radu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) doplnil Robert Mistrík. Členovia PAS ho zvolili v tajnom hlasovaní. Rada zabezpečuje realizáciu a koordináciu všetkých aktivít združenia. Má minimálne piatich členov, z ktorých troch volia členovia PAS, štvrtým je Výkonný riaditeľ PAS a piatym Prezident PAS.

Rada pripravuje plán činnosti, priebežne ho vyhodnocuje a koordinuje aktivity združenia a výkonného riaditeľa.

Robert Mistrík (55) vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v Gaithersburgu, MD v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, špecializujúcu sa na hmotnostnú spektrometriu, metabolomiku a identifikáciu malých molekúl. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy z rúk prezidenta republiky. V roku 2021  bol menovaný za člena správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. Je ženatý, má dve deti a s rodinou žije v Bratislave.