Poprad. Aj pod Tatrami sa po rokoch konvenčnej politiky odhodlali podporovať Smart Cities

Mesto Poprad patrí k tým, ktoré s koncepciou Smart Cities pracujú najkomplexnejšie. Okrem zanesenia stratégie do oficiálnych dokumentov mesto spolupracuje s organizáciou Smart City Cluster, ktorá patrí k najvýraznejším slovenským propagátorom konceptov inteligentných miest.

Mesto Poprad sa pri aplikácii Smart Cities zameriava na päť prioritných oblastí: smart ekonomika, kvalita života, cestovný ruch, partnerstvo a smart governance.

Smart ekonomika

Výrazným a v slovenských podmienkach často podceňovaným prvkom smart riadenia miest je prepájanie podnikateľského prostredia s know how miestneho školstva. Práve tento bod sa nachádza v popradskej stratégii.

Okrem tranzície know how chce ekonomický výkon mesta posilniť tiež aktívnejšie využívanie inovačných energetických projektov. Aj v Poprade sa chcú zameriavať na využívanie európskych dotácií pri zapracovaní obnoviteľných zdrojov energií do energetického mixu. Bezuhlíkové zdroje majú byť širšie využívané taktiež v mestskej hromadnej doprave.

Kvalita života

V oblasti kvality života sa chce mesto zamerať na zvýšenie komfortu obyvateľstva. Plánuje tak rozsiahlejšie financovať rekonštrukciu školských zariadení, pričom myslí aj na energetickú efektivitu budov. Plánuje tiež vytvoriť viac zelených priestranstiev, ktoré by boli zavlažované zachytávanou dažďovou vodou.

Cestovný ruch

Špecifikom Popradu je to, že sa nachádza v regióne vyhlásenom horskou turistikou. Aj preto by rád koncepciu Smart Cities využíval tiež pri budovaní infraštruktúry pre turistický ruch. Základom má byť atraktívny a viac digitalizovaný marketingový prístup miestneho turizmu, pričom by nové postupy mali viac reflektovať na potrebu ochrany životného prostredia.

Partnerstvo

V tejto prioritnej oblasti sa chce mesto zamerať na širšiu spoluprácu v rámci celého regiónu, do ktorého spadajú aj mestá Svit, Kežmarok, Levoča či Spišská Nová Ves. Poprad by chcel toto regionálne partnerstvo viesť a koordinovať bližšiu spoluprácu malých a stredných podnikateľov, samosprávy aj občianskych iniciatív.

Smart governance

Cieľom mesta Poprad je zefektívniť komunikáciu s občanmi. Chce ich tiež viac zapájať do rozhodovania o mestskej agende. Cieľom je vytvoriť aj širšiu grantovú sieť, ktorá by mohla podporovať rozvoj inovačných komunitných a podnikateľských projektov.

Čítajte aj:

Prešov. V oblasti inteligentných miest v mnohých smeroch s náskokom pred metropolitnými Košicami

Ako dokáže ovplyvniť využívanie energií mesto? Nitra je príkladom

Košice: Prudko sa rozvíjajúce mesto so stále nevyužitým potenciálom

Najrozsiahlejším smart projektom mesta Poprad, ktorý už bol realizovaný je rozsiahla výmena pouličného osvetlenia za inteligentné lampy. Tie regulujú silu osvetľovania podľa reálneho pohybu v ich okolí, či monitorujú hustotu premávky. V oblasti riadenia dopravy zas mesto testuje inteligentné semafóry, ktoré reagujú na hustotu premávky a signalizujú časové intervaly zmien svetelnej signalizácie.

Spolupráca so sektorom malého a stredného podnikania

Známym spoločným podnikateľským projektom súkromného sektora a mesta je spolupráca Popradu a spoločnosti Damalis, ktorá pripravila inteligentné riešenie na digitalizáciu verejnej správy mesta Cviker. Ide o vizualizačnú technológiu infraštruktúrnych projektov pomocou technológie rozšírenej reality.

Unikátny bol aj model financovania projektu - kedy peniaze na vývoj spoločne so stážou v Spojených štátoch amerických uhradil slovenský Úrad podpredsedu vlády pre investície. Výsledná aplikácia, ktorá čerpala z vývoja akcelerovaného v americkom inkubátore potom po teste v Poprade ponúkol štát bezplatne aj pre ďalšie slovenské mestá.  

Spolupráca mesta s malými a strednými podnikmi je úspešne rozvíjaná aj v rámci vlastného Smart City klastru. Niekoľko miestnych firiem tam spoločne s mestom pracuje na komplexných stratégiách Smart Cities konceptu už pri projektových prípravách jednotlivých zákaziek.

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb