Ako dokáže ovplyvniť využívanie energií mesto? Nitra je príkladom

Mesto Nitra aktívne pracuje s konceptom Smart Cities, chce byť chytrým mestom a zameriava sa na efektívny energetický manažment. Vypracovalo aj oficiálnu stratégiu mesta pre implementáciu prvkov inteligentného mesta a potvrdilo štatút stratégie v oficiálnych dokumentoch. V slovenských podmienkach ide o jeden zo svetlých príkladov.

Nitra sa zameriava na 4 prioritné oblasti - mobilita mesta, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment. Strategicky tak mesto správne reflektuje priority načrtnuté štátnymi inštitúciami.

Mobilita mesta

Nitrianskej mobilite má podľa stratégie výrazne pomáhať inteligentný prístup k riadeniu hromadnej dopravy. Tá by mala zároveň prevziať vyššiu mieru prepráv, čím by znížila množstvo individuálne sa dopravovaných obyvateľov.

Jedným zo smart nástrojov má byť prioritizácia verejnej dopravy v rámci križovatiek - riadením semafórov. Uprednostňovanie autobusov na úkor ďalších vozidiel by hromadnú dopravu zrýchlilo, zefektívnilo a atraktivizovalo.

V rámci vozového parku hromadnej dopravy mesto podporuje širšie zapojenie elektroautobusov, či vozidiel na LNG pohon.

K riadeniu mobility patrí aj inteligentný monitoring vyťaženosti parkovísk, či kvalitnejšie budovanie a prepájanie cyklotrás.

Životná úroveň

Pre komfortnejší život obyvateľov chce mesto Nitra zavádzať inteligentné verejné osvetlenie, ktoré bude reagovať na vonkajšie podmienky aj vyťaženosť jednotlivých osvetlených úsekov. Okrem zvýšeného komfortu obyvateľstva má tento plán za cieľ znížiť energetickú náročnosť osvetlenia, čím by došlo k úsporám v nákladoch mesta.

Inteligentná energia

Nitra pracuje na priebežnej a komplexnej štúdii efektivity vynakladania mestských energetických zdrojov. Monitoruje nielen verejné priestranstvá, ale aj mestské budovy.

Mesto skúma možnosti širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. V energetike chce tiež zapojiť prvky ekologického využitia biomasy, komunálneho odpadu a lepšieho manažmentu tepelných či vodných zdrojov.

Ambicióznym plánom je vytváranie energetickej zásoby pre prevádzkové potreby mesta, v zvažovanej podobe elektrobatérií, ktoré by boli nabíjané zo spracovania komunálneho odpadu, či biomasy.

Do prioritnej oblasti patrí taktiež efektívnejšie budovanie energetickej infraštruktúry a využívanie dažďovej vody. Naplnením všetkých ambicióznych plánov by podľa vedenia Nitry mohlo vzniknúť viac než desaťpercentné šetrenie nákladov mesta na energie.

Energetický manažment

Energetický manažment je čiastočne prepojený s prioritou Inteligentná energia. Zámerom je hlavne ušetriť na energetickej spotrebe infraštruktúry, verejných priestranstiev a mestských budov.

Súčasťou stratégie má byť aj elektronizácia služieb pre občanov, zvýšenie efektívnej komunikácie a informovanosti tak, aby nebolo nutné bežnú agendu ponúkať iba v kamenných budovách s početným personálom.

Čítajte aj:

Košice: Prudko sa rozvíjajúce mesto so stále nevyužitým potenciálom

Hlohovec a Šaľa. Aj malé mestá vedia ponúknuť moderný a komfortný život

Trenčín. Ide to aj bez formálne pomenovanej smart politiky

Hoci ide o dlhodobé strategické ciele mesta, časť z nich už Nitra úspešne naplnila, alebo sa k ich naplneniu blíži. Pre optimalizáciu zberu odpadu bolo zabudovaných 140 podzemných kontajnerov s GPS, ktoré správcovi odpadu v meste hlásia, kedy sú naplnené.

Na bezpečnosť dopravy dbajú kamerové systémy v kľúčových križovatkách, či prechodoch pre chodcov. Doprava je riadená inteligentnejšie s živým monitoringom hustoty v jednotlivých úsekoch. Rozvíjajú sa tiež projekty úsporného osvetlenia a energetických úspor v mestských budovách. Obyvateľom slúži aj možnosť zdieľania bicyklov, ktorými dokážu jazdiť po kilometroch novovybudovaných cyklotrás.

Spolupráca so sektorom malého a stredného podnikania

Nitra do inovačných projektov vhodne zapája malé a stredné firmy. Podnikatelia sa prihlásili do niekoľkých súťaží, ktoré boli určené na zaistenie naplnenia priorít určených mestom.

Mesto Nitra je v spolupráci s podnikateľmi úspešným príkladom a podarilo sa mu splniť hneď niekoľko z plánovaných projektových priorít.

Spoločnosť ProsAm s mestom rozbehla rozsiahlu spoluprácu na vývoji aplikácie ParkDots.

Vďaka nej dokážu ľudia v meste parkovať pokojnejšie a zmysluplnejšie. Aplikácia monitoruje aktuálnu obsadenosť na vybraných parkoviskách. ParkDots ukazuje vodičovi najbližšie dostupné parkovacie miesta a dokáže ho na ne tiež navigovať.

Z hľadiska inovačnej aplikácie šlo pre podnikateľského partnera o výzvy, v ktorých spojil internet vecí (IoT) v podobe senzorov na vozovke s inteligentnými softvérovými interaktívnymi prvkami. Platforma tiež súkromnému partnerovi prináša významné poznatky z oblasti cloudu a komunikačných technológií. Práve možnosť otestovať a dotiahnuť projekt v praktickom využití je pre firmu, podobne ako v ďalších prípadoch projektov Smart Cities najvýznamnejším benefitom.

Rozvíjať inteligentnú mobilitu v meste pomáha prepravca Arriva, spolupracujúci aj v oblasti hromadnej dopravy. Spoločnosť rozbehla s verejným partnerom patformu zdieľaných bicyklov. Ďalší súkromní partneri získali významnú úlohu pri budovaní inteligentného osvetlenia, verejnej internetovej siete, či smart lavičiek. Projekty nutne kooperujúce s veľkými partnermi dodávajúcimi služby v oblasti internetového pripojenia či verejného osvetlenia zapájajú do čiastočných zákaziek aj firmy z oblasti malého a stredného podnikania. 

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb