Zmena vo vedení Podnikateľskej aliancie Slovenska

Radi by sme vás informovali o zmene vo vedení Podnikateľskej aliancie Slovenska.Členovia PAS zvolili Ing. Martina Lidaja LL.M., MBA za nového výkonného riaditeľa PAS od 1.9.2021. Nahradí Mgr.Petra Serinu, ktorý ukončil po ôsmich rokoch svoje pôsobenie v orgánoch PAS k 31.8.2021.

Pán Lidaj je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Po vysokej škole si doplnil vzdelanie šúdiom MBA a LL.M. v odbore verejná správa. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.

Počas svojho profesiálneho života pracoval na manažérskych pozíciách súkromných spoločností, podnikal a pôsobil vo výkonnej funkcii miestnej samosprávy ako viceprimátor okresného mesta. Má skúsenosti aj s prácou v štátnej správe. Tri volebné obdobia bol poslancom mestského zastupiteľstva v Senici a jedno volebné obdobie poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Zakladal viacero mládežníckych a občianskych združení, po roku 1989 spolupracoval na cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Rakúskom, aktivity v regionálnom rozvoji, vzdelávani komunálnych poslancov či v ochrane životného prostredia. V roku 2010 založil a do roku 2015 viedol internetovú spravodajskú televíziu TV REGION.