Trenčín. Ide to aj bez formálne pomenovanej smart politiky

Hoci nedisponuje samostatnou koncepciou Smart Cities, mesto Trenčín je hodnotené v oblasti zavádzania jej prvkov do mestského plánovania ako dobrý príklad.

Mesto v spolupráci s technologickými partnermi prevádzkuje testovacie územie, kde skúma možnosti uplatnenia niekoľkých smart riešení, ktoré by pomohli spravovať dopravu, energetickú efektivitu, digitálnu informovanosť, či dostupnosť služieb. Ide tak o pilotné projekty nesúce niektoré znaky experimentálnych regulačných prostredí podnikania.

Ide o rámce, ktoré tým, že poskytujú štruktúrované prostredie pre experimentovanie, umožňujú v prípade potreby v reálnom prostredí testovanie inovačných technológií, výrobkov, služieb alebo prístupov – v súčasnosti najmä v kontexte digitalizácie – a to na obmedzený čas a v obmedzenej časti odvetvia alebo oblasti pod regulačným dohľadom, čím sa zabezpečí uplatňovanie primeraných záruk. V súčasnosti ide o jeden z nástrojov podporovaných Európskou úniou.

Čítajte aj:

Košice: Prudko sa rozvíjajúce mesto so stále nevyužitým potenciálom

Hlohovec a Šaľa. Aj malé mestá vedia ponúknuť moderný a komfortný život

Európske štrukturálne a investičné fondy

Pozitívne sa vyvíja taktiež miera digitalizácie mestských služieb, informácií a inteligentný prístup Trenčín aplikuje aj pri správe odpadu. Aj tu investovali napríklad do smart podzemných kontajnerov, ktoré signalizujú plnosť ich kapacity.

Spolupráca so sektorom malého a stredného podnikania

Mesto už od roku 2016 spolupracuje s firmami ako Cisco Slovakia, Engie, Zumtobel a ďalšími technologickými partnermi pri príprave všetkých kľúčových infraštruktúrnych projektov.

Pozitívom je častá spolupráca s malými a strednými podnikateľmi zameranými na smart technológie. Príkladom sú Aliter Technologies - firma ponúkajúca smart riešenia pre seniorov v domovoch dôchodcov či terénnej opatrovateľskej službe, Bot Media - firma skonštruovala chatbot pre komunikáciu mesta s obćanmi, či Invipo - firma, ktorá vytvorila zdieľanú platformu využiteľnú vo viacerých zariadeniach s obsahom kľúčových informácií o živote v meste.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb