Programy medziregionálnej spolupráce, cezhraničné spolufinancovanie a Vyšehradské fondy. Do čoho investujú?

Hlavne pri bilaterálnych projektoch dochádza neraz k financovaniu projektov zo zdrojov z dvoch, alebo viacerých štátov. Často sa tieto prostriedky kombinujú a kumulujú spolu s nadnárodnými či komerčnými finančnými nástrojmi.

Slovenská republika má založené fondy, alebo iné formy finančných nástrojov pre podporu projektov v prihraničných regiónoch s každým susedným štátom. Niektoré - hlavne s Rakúskom, Českom a Poľskom sú rozvinutejšie.

Existujú aj finančné mechanizmy hľadiace na región zo širšej perspektívy. Ide napríklad o zdroje určené pre projekty v Strednej Európe, či Dunajský nadnárodný program podporujúci regióny v povodí rieky Dunaj.

Pre malé a stredné podniky v rámci konceptov Smart Cities ide o vhodný zdroj spolufinancujúci stratégie inteligentných miest v ich okolí. Podporujú lokálnosť a vďaka pozitívnej diskriminácii dávajú prednosť realizátorom z prostredia MSP v regióne prirodzenom pre daný projekt.

Smart riešenia pre mestá vo forme projektov výskumu, technológií a inovácií vo viacerých oblastiach sa podporujú aj cez prizmu európskych regiónov. Niekoľko finančných nástrojov podporuje rozvoj projektov, ktorých význam spočíva v medziregionálnej spolupráci rozsiahlejších geografických území.

Čítajte aj:

Európske štrukturálne a investičné fondy

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Nórsky finančný mechanizmus

Ide o programy ako URBACT III, Smart Cities – Citizen Innovation in Smart Cities, či Kreatívna Európa a súbor programov Interreg Europe. Okrem širšieho rozvoja spolupráce medzi odlišnými oborovými aj veľkostnými sektormi v súkromnej sfére a viacerými regionálnymi aktérmi vo verejnej sfére.

Výhodou týchto zdrojov z hľadiska MSP je, že všetky podporujú aj čiastkové projekty malých a stredných podnikateľov v rámci konceptov Smart Cities. Niektoré z týchto zdrojov sú určené vyslovene pre projekty Smart Cities, čo zjednodušuje priestor pre realizáciu unikátnych inovácií aj menším inovačným kolektívom. Pozitívom z hľadiska malého a stredného podnikania je tiež zvýhodňovanie žiadateľov zo sektora MSP a z regiónu, kde sa projekt realizuje.

Na Slovensku vyhľadávanými zdrojmi na podporu regionálnych inovácií sú aj Vyšehradské fondy. Tie podporujú hlavne realizácie spoluprác medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska.

 

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb