Európske štrukturálne a investičné fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy najrozsiahlejšie a najstálejšie zdroje financovania regionálnych a inteligentných projektov na Slovensku.

Doteraz realizované projekty boli takmer vždy financované z tohto zdroja. Hlavne preto, že pri chýbajúcej jasnej koncepcii zo strany štátu šlo o najdostupnejšie zdroje pre samosprávy, zároveň podporujúce charakter podnikateľských projektov typických pre projekty inteligentných miest.  

Princípy čerpania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov kopírujú zaužívané postupy čerpania, s ktorými sa stretli prakticky všetky slovenské regióny od vstupu krajiny do Európskej únie.

Samosprávy tak často majú s čerpaním týchto prostriedkov skúsenosti a sú s nimi dobre oboznámené. Bariérou pre širšie zapojenie malých a stredných podnikateľov do projektov financovaných z týchto fondov je vysoká miera prenesenej zodpovednosti, byrokratická náročnosť a odkázanosť na subjektívne posudzovanie výplatných nárokov zo strany samospráv.

Malí a strední podnikatelia však aj v rámci tohto zdroja narážajú na bariéry nutnej finančnej spoluúčasti a vysokej miery byrokracie.

Čítajte aj:

Podnikanie v slovenských mestách zaťažujú výrazné rozdiely

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Nórsky finančný mechanizmus

Prostriedky sú v rámci EŠIF tvorené z piatich fondov, ktoré sú spravované samostatne a majú rozdielne ciele avšak s podobnými vlastnosťami.

Ide o:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch Únie, ide o ideálny nástroj pre koncepty Smart Cities.

Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu teda hlavne mladých a inovatívnych ľudí, v čom sa takisto prekrýva s cieľmi projektov Smart Cities.  

Kohézny fond (KF) – poskytuje fondy na dopravné a environmentálne projekty v krajinách, v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa nižší ako 90 % priemeru Únie. Z tohto hľadiska je fond využiteľný na rozsiahle infraštruktúrne projekty aj v rámci slovenských konceptov Smart Cities.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – podporuje hlavne rozvoj a inovácie v oblasti vidieckeho života, čím pomáha dotvárať aj stratégie inteligentných miest počítajúce so širšou aglomeráciou a rozvojom života v zdravom životnom prostredí.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) – podporuje inovácie v rybárstve a námornom podnikaní.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Slovak Business Agency

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb