Nórsky finančný mechanizmus

Ide o súčasť dlhodobej spolupráce medzi Nórskym kráľovstvom a Slovenskom. Nórska strana fondy koordinuje s európskymi stratégiami a v rámci mimoriadneho postavenia voči Európskej únii partnersky podporuje niektoré z jej iniciatív.

So Slovenskom, ako aj ďalšími členskými štátmi Únie má Nórsko podpísané memorandom o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021. Na toto memorandum pravdepodobne nadviažu ďalšie dohody prolongujúceho a extenzívneho charakteru.

Výška spolufinancovania zo zdrojov mechanizmu je maximálne 85 percent oprávnených nákladov projektu a pre možnosti čerpania je nutné kontaktovať kontaktný bod na Úrade vlády Slovenskej republiky.

V rámci finančného mechanizmu má Slovensko k dispozícii 53 835 000 eur. Oprávnenými prijímateľmi sú tak obce, ako aj podniky. Nezáleží preto na tom, aký model financovania koncepcie Smart Cities zvolia.

Čítajte aj:

Podnikanie v slovenských mestách zaťažujú výrazné rozdiely

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v podnikaní. Jednoduchý akt v byrokratickom pekle

Operačný program Integrovaná infraštruktúra OPII

Cieľom Nórskeho finančného mechanizmu je stieranie regionálnych rozdielov. Koncepcia Smart Cities preto patrí medzi oblasti, ktoré podporuje prioritne. Problémom pre prístup malého a stredného podnikania sú pomerne málo známe postupy ako o príspevky žiadať, administratívna náročnosť a vyžadovanie spĺňania vysokých nárokov, či nákladov na vysokú mieru spolufinancovania.  

Priority podporované Nórskym finančným mechanizmom: 

 • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;
 • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby;
 • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo;
 • Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody;
 • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb