Obchodníci si zvolili novú prezidentku

Za novú prezidentku Zväzu obchodu SR (ZO SR) bola zvolená Nadežda Machútová.

Obchodníci združení v najväčšej obchodníckej organizácii na Slovensku jej dali dôveru na včerajšom hodnotiacom a volebnom valnom zhromaždení.  I. viceprezidentom Zväzu zostáva Pavol Konštiak, za viceprezidentov  boli zvolení  Miroslav Labaš a Pavol Mikušiak.  Valné zhromaždenie zvolilo na ďalšie obdobie tiež 14-členné predstavenstvo a 5-člennú dozornú radu.  

Nadežda Machútová v minulosti pôsobila takmer dve desaťročia ako ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie. Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Zväz sa počas uplynulého 4-ročného volebného obdobia priamo alebo nepriamo  podieľal na príprave a pripomienkovaní niekoľkých desiatok návrhov zákonných predpisov upravujúcich podnikateľské prostredie pre podnikateľov v obchode.