Mikropohony pre systémové zostavy

Ovládanie akčných členov zariadení je možné realizovať prostredníctvom troch typov motorov, a to krokových motorov a AC alebo DC motorov, ku ktorým sa nedávno pridal ďalší typ nazývaný EC motory.

Každý z týchto typov sa používa pre konkrétne typy zariadení – zatiaľ čo krokové motory sú určené predovšetkým na presné polohovanie vodiaceho prvku po stanovených úsekoch, AC a DC motory sa využívajú na rýchle dosiahnutie jednej definovanej pozície či niekoľkých pozícií predovšetkým pri väčších intervaloch a vzdialenostiach jednotlivých pozícií. Rozdiel medzi AC a DC motormi spočíva predovšetkým v ich konštrukcii a napájaní. Vo výsledku ide vo všetkých troch prípadoch o mikropohony, ktoré sa využívajú predovšetkým k ovládaniu jednoduchších úkonov zariadení, napríklad k lineárnemu posuvu, zdvihu či otáčaniu.

Aplikácie mikropohonov v špecifických zariadeniach

Základné aplikácie mikropohonov sa uplatňujú predovšetkým na sekundárnych zariadeniach snímania a ovládania prístrojov či strojárskych, automobilových (leteckých), elektronických a iných technických a priemyselných či automatizačných zostáv. Existujú dve základné aplikácie mikropohonov v bežných systémoch, ktoré zahrnujú buď:

  • pohon lineárneho výsuvu (vertikálneho alebo horizontálneho)
  • pohon rotačných prvkov (obvykle ido o ventily alebo uzávery či klapky)

Obidva tieto typy aplikácie vyžadujú zvláštne podmienky, ktoré sú dané predovšetkým počtom pozícií a ich presnosťou, ktorá zaistí buď nadväznosť na ďalšie prvky, alebo dostatočné utesnenie podzostavy.

Rozdiely medzi jednotlivými typmi mikropohonov

Ako už bolo zmienené, typy mikropohonných motorov sa medzi sebou líšia predovšetkým charakteristickými vlastnosťami. Rozoznávané sú štyri základné skupiny, a to:

  • krokové motory – slúžiace k presnému odmeriavaniu veľmi krátkych vzdialeností v lineárnej alebo rotačnej ose
  • AC motory – synchrónne alebo indukčné a napájané striedavým prúdom sú užívané k rýchlym jednosmernými avratným úkonom, ktoré nevyžadujú vysokú presnosť čiastočných krokov, ale konečnej pozície bez pravidelnej kalibrácie
  • DC motory – sú napájané priamym jednosmerným prúdom, je možné ich teda napájať buď z batérie alebo pomocou konvertora zo siete, systémovo sú používané obdobným spôsobom ako AC motory s oveľa vyššou účinnosťou (až 30 %)
  • EC (eletronically communicated) – sú najmladším typom kombinujúcim AC aDC motory určeným pre zložitejšie a výkonnejšie systémy, na bežné zostavy sú často predimenzované

Pri vyberaní vhodného mikropohonu pre konkrétnu zostavu je tak nutné uvažovať predovšetkým nad tým, aké očakávania má v danom systéme spĺňať. Ak má byť ovládateľný po krokoch, je ideálne využiť krokový motor, ktorý je lacnejším variantom v porovnaní s AC a DC motorom, vyžadujúcimi pre takúto aplikáciu prídavné zariadenia (napr. brzdu). Pre účinné ovládanie bez presného polohovania v niekoľkých bodoch sú výhodnejšie AC a DC motory, pričom AC motor využijete v systémoch, ktoré sú napájané striedavým prúdom a DC motor sa uplatní tam, kde je potreba napájanie z batérií, alebo vysoká účinnosť premeny energie.