Ako investovať na finančných trhoch?

Je ťažké v krátkosti vysvetliť celú podstatu investovania na finančných trhoch. Žijeme však rýchlu dobu a nepredpokladáme, že by ľudia, ktorí majú záujem o prienik do sveta akcií či finančných trhov, mali čas na prečítanie celej knihy či webového tutoriálu.

Preto im možno pomôže aj upresnenie niektorých základných pojmov a pravidiel. V súčasnej situácii, keď eurozónu zviera deflácia, je totiž vhodnejšie investovať, než si peniaze nechávať ležať na účtoch.

Prečo je dobré investovať?

Predstavte si, že ste žili päť rokov v prenájme. Platili ste pomerne vysoké mesačné poplatky majiteľovi bytu, za čo ste získavali strechu nad hlavou. Postupne ste sa však rozhodli zariskovať, platiť o niečo viac, no zároveň ste tak získali určitý záchranný vankúš pre nepredvídané životné situácie. Hovoríme o hypotékach, ktoré sú určitým rizikom, pretože sa zaväzujete splácať úver, na druhej strane však investujete do svojho a s bytom či domom môžete neskôr obchodovať, predať či prenajímať.

A podobný princíp platí aj pre finančné trhy či investovanie. Je totiž ľahšie a na prvý pohľad možno aj bezpečnejšie si ponechať peniaze na účte a nerobiť s nimi nič. Avšak tým sa sami ochudobňujete o šancu jednoduchým spôsobom svoje finančné zdroje navýšiť a pomôcť si aj v prípade neočakávanej životnej situácie. Investovať je dobré pre to, že sa nielen bavíme o zisku a, samozrejme, aj o primeranej miere risku, ale aj o diverzifikácii portfólia. Vďaka investovaniu do rôznych aktív, a to nehovoríme len o akciách, ale aj o dlhopisoch či podielových fondoch, môžu byť vaše peniaze paradoxne vo väčšom bezpečí, než keby boli uložené na sporiacom účte v jednej banke. Ak totiž aj jedna vec nevyjde alebo nebodaj bude mať banka problémy, stále máte iný zdroj, kde máte svoje financie.

Brokeri či dividendy

Obchody najčastejšie prebiehajú cez brokerov. Broker má oprávnenie obchodovať na kapitálových trhoch a prostredníctvom neho môžete uzatvárať transakcie a obchody na burze. Cez brokerov si môžete nakúpiť akcie rôznych firiem či start-upov. Brokeri sa líšia poplatkami, zákazníckym servisom, druhom investičných aktív i úrovňou ochrany účtov. V súčasnosti „letia“ internetoví brokeri a túto alternatívu pre ušetrenie času i peňazí odporúčame aj vám. Vždy je lepšie obchodovať cez brokera než na vlastnú päsť. Výnosom z akcií hovoríme aj ako dividendy, ktoré boli v klasickej podobe vyplácania určitej čiastky známe najmä v minulosti. Dnes predstavujú skôr možnosť, ako ďalej zvyšovať svoj vplyv v danej firme či inak profitovať z jej rastu. Ale áno, existujú aj klasické akcie, po ktorých nákupe získavate dividendy vďaka rastu danej firmy.

S optimálnou mierou rizika

Euro sa dostalo do deflácie, čo je opakom inflácie, no pre ekonomiku je to tiež nepriaznivý jav. Akékoľvek negatívne ekonomické vplyvy ešte viac hovoria v prospech investovania. A zvlášť v roku 2021, keď očakávame určité oživenie ekonomickej aktivity. Nákup akcií či iných aktív na finančných trhoch môže priniesť úspech. Avšak pripomíname aj to, že je potrebné zvážiť optimálnu mieru podstúpeného rizika.