Čo je potrebné pre vypracovanie podnikateľského plánu?

Podnikateľský plán je dokument, ktorý je nevyhnutný pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť či projekt.

 

V istých prípadoch sa bez neho nepohnete (napríklad žiadosť o úver v banke či príspevok z fondov), takže je naozaj dobré mať tento plán vypracovaný. Dá sa to urobiť dvomi spôsobmi – buď si ho môžete vypracovať sami, alebo tým poveriť externú firmu. V oboch prípadoch je dôležité mať k dispozícii kvalitné a dôkladné podklady.

Správne čísla a fakty sú základ

Kvalitný podnikateľský plán ponúka všetko to, čo sa týka začiatku i neskoršieho rozvoja podnikateľského projektu, resp. biznisu. Čiže opisuje súčasný stav, analyzuje konkurenčné prostredie, prináša stratégiu, ako na trhu uspieť a podobne. Ak ste s vypracovaním podnikateľského plánu doteraz nemali skúsenosť, skutočne odporúčame obrátiť sa na skúsených odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť a takýto plán pre firmu pripraviť. Aj oni však potrebujú čo najviac presných čísiel a faktov. Tie sú základom pri tvorbe takéhoto plánu.

Aj ďalšie podklady

Číslami a faktami myslíme najmä základné informácie o nákladoch a odhadovaných tržbách, ďalej informácie o cenových dohodách s dodávateľmi/odberateľmi a, samozrejme, detailný a podrobný opis produktu, čiže tovaru alebo služby. Rovnako by ste mali pri podnikateľskom pláne vziať do úvahy predstavy o ďalšom fungovaní projektu a informácie o trhu a konkurencii. Ak ste si dali podnikateľský plán niekomu vypracovať, tak platí, že čím viac informácií a podkladov poskytnete, tým kvalitnejší plán dostanete.

Diskrétnosť zaručená

Nemusíte sa obávať o diskrétnosť. Tá je v tomto prípade zaručená a externé firmy či ľudia, ktorí sa živia vypracovávaním podnikateľských plánov/zámerov, si ju ctia ako najvyššiu prioritu. Takže niet sa čoho báť – informácie, ktoré v rámci vypracovania podnikateľského zámeru poskytnete, ostanú len medzi vami a zároveň vďaka nim môžete získať lepšiu perspektívu budúceho rastu vášho biznisu.