Smart City ako investičný nástroj v pokrízovom období

Smart City ako investičný nástroj v pokrízovom období

Koncept Smart Cities pomáha mestám odolávať kríze, reflektuje na nové výzvy digitálneho veku a slúži ako výrazný investičný multiplikátor.

Ak sa zamýšľame nad aplikáciou princípov Smart Cities v slovenských regiónoch, nesmieme na ne prihliadať len ako na nástroj regionálneho rozvoja, urbanizmu, či spoločenskej kultivácie.

Výraznou vlastnosťou projektov chytrých miest je tá, že dokážu podnecovať rozvoj podnikateľského prostredia. Prostredníctvom nových a komplexných stratégií vytvára zásobník investičných možností, kumuluje kapitál a pomáha podnikom investovať do inovácií. Výsledok projektov zas často kultivuje životné a podnikateľské prostredie mesta, čo prirodzene láka ďalšie investičné príležitosti.

Pomerne zanedbaná aplikácia konceptov Smart Cities v doterajšom živote slovenských miest prináša paradoxne nové možnosti. V čase, kedy ekonomika trpí tvrdými dopadmi ekonomickej a zdravotníckej krízy vyvolanej šírením koronavírusu, môžu projekty Smart Cities priniesť chýbajúcu investičnú aktivitu a rozvoj, obzvlášť v sektore malého a stredného podnikania, ktorý nemá dostatočné zásoby na prečkanie podobne rozsiahlych, dlhých a nákladných kríz.

Práve počas zdravotníckej krízy, kedy je mnoho ľudí nútených pre potreby sociálneho dištancu udržiavať odstup, zdržať sa cestovania, nakupovania, či ekonomickej aktivity v podobe chodenia do miesta pracoviska stúpa význam chytrých riešení, digitalizácie a optimalizácie procesov vďaka práci a skúmaniu dát.

V mnohých krajinách sa pomocou nových technológií overovalo, ako ľudia dodržiavajú sociálne odstupy. Vďaka pohybovým senzorom, či chytrým telefónom je možné anonymne sledovať prevádzku dopravy, pohyb chodcov, kapacitu parkovísk či pohyb prostriedkov hromadnej dopravy. Podobné koncepty je však možné realizovať iba v spoločnostiach s vysokou mierou dôvery v politiku a demokratické inštitúcie. Aj tu je preto potrebné myslieť nielen na technologickú stránku stratégie, ale tiež správnu komunikáciu s verejnosťou a mieru povedomia spoločnosti.

Čítajte aj:

Vplyv digitálu na ceny taxislužieb. Akú rolu má regulácia?

Z Bureša Babišom. Kto je Andreas Zivy?

Vynechanie tripartity sa nevypláca. Španielsko je príkladom

Dôležitým je prístup samotných obcí. Mestá často vplyvom strát zapríčinených koronavírusovou krízou sporia na nesprávnych miestach. Procesy digitalizácie často škrtajú ako nepotrebné projekty, ktoré možno odkladať. Ide o pravý opak toho, čo je v danej situácii najvhodnejšie konať. Že je digitalizácia obzvlášť v čase krízy nevyhnutnou potvrdzujú aj trendy nárastu investícií do nej v zahraničí. Trend však udávajú hlavne súkromníci. Škrty v technologickej oblasti sú krátkozraké a zrkadlom starého spôsobu myslenia niektorých politikov a úradov.

Všade na svete a v každej oblasti je prioritou minimalizovanie negatívnych dopadov krízy prostredníctvom udržateľných a bezpečných služieb. Krízové riadenie si od samospráv vyžaduje prácu vo “vzdialenom” režime, využívanie dát, zabezpečenej komunikácie, či úsporu financií, ktorých nebude v rozpočtoch regiónov v nasledujúcich mesiacoch a rokoch prebytok.

Výhodou projektov v rámci konceptov Smart Cities je variabilná možnosť financovania kombinujúca verejné aj súkromné rozpočty s využitím nadnárodných fondov, o ktoré vplyvom koronavírusu krajina nepríde, naopak ich objem sa navýši.

Na účely rozvoja projektov Smart Cities, v ktorých by okrem samosprávy a tretieho sektora čerpali priame výhody aj podnikatelia smú byť využité niektoré existujúce operačné programy. Tie sú stále výdatne finančne zásobené. Ide napríklad o Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Ľudské zdroje, Operačný program Kvalita životného prostredia, či Operačný program Efektívna verejná správa.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb