Chystáte sa navštíviť úrad, no máte strach zo zahraničných dokumentov? Pomôže vám kvalitný úradný preklad!

Čas strávený vybavovaním úradných dokumentov nebýva zrovna veľmi obľúbený.

Obzvlášť, ak sú potrebné špeciálne potvrdenia. Potom sa môže situácia mierne skomplikovať a čas strávený úradnými formalitami vás môže nepríjemne zaskočiť. Chcete sa správne pripraviť na dokladovanie zahraničných potvrdení? Na toto nezabúdajte!

Odchod do zahraničia alebo návrat domov

Vrátili ste sa kvôli pandemickej situácii späť na Slovensko alebo naopak, ťahá vás to za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia? Predtým, ako odídete do hostiteľskej krajiny alebo po návrate domov, je potrebné oznámiť úradom zmenu vašej situácie.

Nakoľko ide o cezhraničné vzťahy, je potrebné myslieť na odborný úradný preklad dokumentov. Pri komunikácii s úradmi či štátnymi inštitúciami sa najčastejšie vyžadujú úradne preložené nasledovné dokumenty:

  • pracovné zmluvy,
  • daňové priznanie,
  • doklady o vzdelaní (diplomy, certifikáty),
  • výpis z obchodného registra,
  • výpis z registra trestov,
  • matričné dokumenty,
  • potvrdenia (o trvalom pobyte, o návšteve školy a pod.).

Kedy potrebujete mať úradne preložený dokument?

Naskytla sa vám nová pracovná ponuka v zahraničí, mali ste sobáš mimo Slovenska alebo dávate splnomocnenie k úkonu v zahraničí? V týchto prípadoch sa bez overeného úradného prekladu nezaobídete.

Vyžiadal si úrad súdny preklad a vás prepadla panika? Nezúfajte. Súdny preklad je len iný názov pre úradný preklad a dnes ho už získate naozaj jednoducho.

Ako postupovať?

Prvým krokom je nájsť si overenú prekladateľskú agentúru. Následne doručíte príslušné dokumenty (osobne, poštou, mailom). Zvyšok je vecou vzájomnej dohody.

Ak potrebujete úradný preklad okamžite, je možné dohodnúť si expresné dodanie. Preklad môžete dostať poštou, mailom alebo si preň prísť osobne. Ak však nemáte čas na osobné stretnutie, celý proces je možné realizovať elektronicky.