Montážna linka nemá budúcnosť. V4 musí zmeniť zameranie hospodárstva

Lacná práca už v Poľsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku už neplatí. Profesie v montážnych linkách sú pre investorov lacnejšie v nových destináciách. Krajiny V4 v čase koronakrízy a následného škrtenia priemyslu trpia na rokmi zaužívané kupovanie nevýhodných investícií a hlasov pracujúcich robotníkov.

Pri politickej neistote a vzraste populizmu dochádza aj k zlyhávaniu sebareflexívnych prvkov domácich politík. Aj preto podľa kritikov ostala v regióne Vyšehradskej štvorky nedostatočná podpora konkurencieschopnosti bez reálnej alternatívy.

Tvrdé dáta a absencia potrebných reforiem hospodárstva na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku svedčia o tom, že tieto krajiny hľadajú recept na zvýšenie konkurencieschopnosti hlavne v udržiavaní nízkej ceny práce.

Lacná práca bola po nástupe na demokratickú cestu základným kameňom konkurencieschopnosti v regióne. Je pravdou, že mzdy na Slovensku a v jeho susedných krajinách rastú tempom, ktoré prevyšuje priemer Európskej únie, pri porovnaní so staršími členskými štátmi ide stále o priepastné rozdiely.

Problém je aj v stále veľkom rozdiele v produktivite práce regiónu a produktivite práce v starších členských štátoch. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú naviac na spodných priečkach technologickej transformácie priemyslu, čo z nich robí z hľadiska zmien priemyselného fundamentu ohrozený druh.

Koncentrácia pracovnej sily a pridanej hodnoty je na Slovenku jednoznačne v rukách automobilového priemyslu. Na význame by mali naberať aj ďalšie sektory a hospodárstvo by malo výkon diverzifikovať. Zdravým ukazovateľom by bol nárast počtu pracovných miest a pridanej hodnoty v ďalších technologických odvetviach a službách.

Ďalším negatívnym javom vyvolaným stratégiou z prechodu centralizovanej ekonomiky na trhovú je prílišná koncentrácia zahraničného kapitálu. Ten priniesol v transformačných dobách vietor do plachiet slovenskému hospodárstvu. V súčasnosti však vytvára aj brzdné mechanizmy. Prirodzenou prioritou zahraničných investorov v krajine východnej a strednej Európy je snaha šetriť náklady na pracovnú silu.

Čítajte aj:

Slováci majú príliš vysoké vzdelanie. Zbytočne

Dlhy dobiehajú Slovákov. Domácnosti potrebujú reformy, nie odpustky

Banková únia. Ako funguje vakcína na krízu?

Aj z toho titulu je rast miezd limitovaný. Len málo zo zahraničného kapitálu chce naviac v krajinách regiónu vytvárať vedomostné pridané hodnoty. Z hľadiska euroskepticizmu to vedie k negatívnej verejnej mienke o zahraničných firmách ako takých, čo sa odzrkadľuje aj na vzťahu občanov k európskym hospodárskym politikám.

Zamestnávatelia pre stále lacnú prácu a nízku nezamestnanosť vyvolanú hlavne výkonom globálnej ekonomiky narážajú aj na nedostatok záujemcov o zamestnanie. Regionálne rozdiely sú vysoké, a tak občania odchádzajú za prácou do lepšie situovaných regiónov, či zahraničia. Pre pracovný trh v mieste, ktoré opustili, to znamená, že sa musí obzerať po pracovníkoch zo zahraničia – v slovenskom prípade hlavne zo Srbska a Ukrajiny. Euroskeptická rétorika politikov však často vystupuje proti otvorenému trhu práce, čo prináša do spoločnosti skrytý xenofóbny prvok.

Súčasťou zmeny myslenia slovenskej hospodárskej politiky by malo byť zameranie sa na zmazanie regionálnych rozdielov. Zamestnávateľom sa musí otvoriť možnosť najímať zahraničnú pracovnú silu. Tá by minimálne z krátkodobého hľadiska zamedzila brzdovým efektom hospodárstva a demograficky obohatila spoločnosť a jej možnosti. Pre odchádzajúcu slovenskú pracovnú silu je zas nutné vytvoriť vzdelanostné a infraštruktúrne podmienky pre to, aby mohla ostávať na území, kde má väzby. Riešením teda nie je izolácia, ale naopak motivácia, aby pracovná sila mala možnosť uplatniť sa vo vlastnom regióne, prípadne po skúsenostiach z iných regiónov prinášala know how do svojho regiónu späť.

 

Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb