Banková únia. Ako funguje vakcína na krízu?

Jednou z najvýraznejších reakcií na krachy, vyvolané poslednou hospodárskou krízou, bola zmena prístupu Európskej komisie k bankám, pôsobiacim na území Európskej únie.

Práve banky totiž pri spustení pádu Grécka začali doplácať na predtým značne neregulované podmienky úverovania v rizikových destináciách. Ich pády následne vyvolali reťaz problémov v hospodárstve a prenesene aj v živote európskych občanov.

Prakticky hneď po obrovskom probléme, ktorý začal v Grécku, preto Komisia prišla s návrhmi, ako do prostredia zasiahnuť. Hľadala sa cesta ako tento zásah spraviť citlivo, a tak, aby s nim súhlasili členské krajiny, aj samotný bankový sektor. Výsledok bolel, no znamenal jeden z najvýraznejších politických úspechov Európskej únie. Presvedčila protestujúce štáty a banky, ktoré sa na začiatku jednaní nechceli podrobiť žiadnej zmene pravidiel.

Výsledná Banková únia je systém bankového dohľadu a riešenia krízových situácií bánk na úrovni Európskej únie. Jej účelom je zaistiť, aby bankový sektor v eurozóne, ale aj ďalších členských štátoch bol bezpečný a spoľahlivý, aby nehrozili scenáre, ktoré nastali na začiatku poslednej hospodárskej krízy. Krízové situácie bánk, ktoré stratili životaschopnosť, sa majú vďaka mechanizmu bankovej únie riešiť bez použitia peňazí daňových poplatníkov a s minimálnym dopadom na hospodárstvo.

Banková únia má aj preventívne prvky a má predchádzať rizikovým situáciám. Všeobecne má znížiť fragmentáciu trhu harmonizáciou pravidiel v oblasti finančného sektora a posilniť finančnú stabilitu v eurozóne a v Európskej únii ako celku.

Čítajte aj:

Energetická sebestačnosť Únie. V čom a na kom sme závislí?

Právny štát v EÚ a jednotná fiškálna politika

Európska dezintegrácia. Hrozí splnenie snov euroskeptikov?

Banková únia nie je jednoduché a jedno-normové opatrenie, či smernica. Ide o balíček opatrení združených pod hlavičkou jedného mechanizmu. O jej podobe sa dlho vyjednávalo. V prvopočiatkoch vyjednávaní o jej podobe sa dlho polemizovalo o jej hĺbke, ale aj rozsahu. Jednania eurokomisárov boli často o prudkých výmenách pozícií politikov, ktorí tvrdo hájili záujmy sektora, za ktorý sú zodpovední.

Keď už k návrhom podoby a konsenzu na rozsahu únie došlo, Komisia narážala na nesúhlas súkromných subjektov, ktoré sa obávali, že ich nové regulácie obmedzia, pripravia o príležitosti a vyvolajú negatívne sekundárne dopady. Nešlo pritom len o samotné banky, ale aj podniky, ktoré sa obávali, že zásah do bankového prostredia vyvolá obmedzenie pohybu kapitálu, na čo by v konečnom dôsledku doplácali firmy obmedzením investičnej akcieschopnosti.

Konečnou dohodou bolo napokon rozdelenie na tri základné mechanizmy, ktoré sprevádza niekoľko menších noriem. Tie ich viacmenej dopĺňajú, alebo prepájajú.

Banková únia sa vo finálnej podobe zhrnula do troch celkov: jednotného súboru pravidiel, jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.
Členské štáty, ktoré platia eurom, sú súčasťou Bankovej únie automaticky. Krajiny, ktorých menou nie je euro, sa môžu pripojiť prostredníctvom úzkej spolupráce s Európskou centrálnou bankou.

 

Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb