Právny štát v EÚ a jednotná fiškálna politika

Veľmi skloňovaným bol v období končiaceho funkčného obdobia Komisie právny štát v členských krajinách Európskej únie. Hlavne pre nacionalistické tendencie v Poľsku, Maďarsku, ale aj niektorých krajinách južnej Európy vyvstali otázky, do akej miery možno dovoliť členským štátom aplikovať odlišné názory a postupy v chápaní legislatívnych noriem týkajúcich sa ľudských práv a slobody justície.

Na protesty, oficiálne nóty, ale aj infringement procesy zo strany Európskej komisie kritizované štáty reagovali atakmi voči Európskej únii. Argumentovali tým, že ich postupy Komisia kritizuje ako odplatu za to, že mali neoblomný postoj v oblasti migračnej politiky.

Deje sa tak nielen v krajinách kritizovaných za zásahy do nezávislosti justície, ale aj krajinách, v ktorých je vládny predstaviteľ, alebo predstavitelia terčom vyšetrovania pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti.

Rétorika brániacich sa politikov prináša tiež argumenty o tom, že sa do domácich problémov nemajú zapájať zahraničné vyšetrovacie zložky. Tie zasahujú do miery, akú majú dovolenú platnými dohodami a v záujme ochrany spoločných financií. V prípade nezávislosti justície zas ide o ochranu európskych občanov, ktorí by v prípade spolitizovanej justície mohli narážať na diskrimináciu a nespravodlivé procesy.

Krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Taliansko, či Česko vystupujú proti snahám Európskej komisie v otázke právneho štátu. Komisia prichádza so súborom opatrení. Od smernice pre boj proti praniu špinavých peňazí, cez inštitút spoločného európskeho prokurátora až po vyšetrovanie stretu záujmov politikov, ktorých podnikateľské aktivity benefitujú z čerpania európskych fondov.

Pri posilňujúcom hlase krajín, ktoré majú s plánmi Bruselu problém, už v súčasnosti možno predpokladať, že rýchle zjednotenie pravidiel v oblasti justície a prokuratúry, či prísnejšie vymáhanie spravodlivosti nenastane. Mechanizmy, ktoré stihla ustanoviť a uviesť do funkcie Junckerova Komisia, by zrejme boli v prípade narastajúcej dezintgrácie oslabované.

Jednotná fiškálna politika

V súvislosti s diskusiou o dlhodobom rozpočte Európskej únie na obdobie 2020 až 2027 naberá na dôležitosti aj téma reformy eurozóny. Jej významnou zložkou by mohla byť harmonizácia fiškálnych politík, teda takzvaná fiškálna únia.

S návrhom na bližšiu spoluprácu vo fiškálnej oblasti prišli ešte nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ich cieľom je oživenie európskej integrácie a hlavne flexibilnejšia akcieschopnosť eurozóny.

Čítajte aj:

Európska únia, medzinárodné vzťahy, obrana a nové členstvo

Priatelia kohézie. Slováci doplácajú na tragické čerpanie eurofondov

Nielen fond obnovy. Reformou prechádza celá štruktúra európskych fondov a ďalší vývoj dotačnej politiky

Slovensko vytvorenie fiškálnej funkcie pre eurozónu dlhodobo podporuje. Podľa myšlienky by v rámci pravidiel krajín platiacich eurom dochádzalo k silnejšej harmonizácii. Cieľom je posilnenie európskej meny, vytvorenie jej stabilizačných mechanizmov a spružnenie jej schopnosti reagovať na vývoj v globálnej ekonomike.

Zvažovaným variantom je dokonca aj ten, kde by sa pre krajiny platiace eurom vytvoril akýsi paralelný rozpočet, vznikla by teda dá sa povedať, v minulosti často skloňovaná dvojrýchlostná Európska únia.

To dlhodobo odmietajú krajiny neplatiace eurom. Toho, že by ako štát mimo eurozónu ostalo na druhej koľaji, sa obáva hlavne Maďarsko. Výhrady k plánu majú aj Poliaci a Česi. Paradoxne tieto krajiny pritom na eurointegráciu hľadia odmietavo. V prípade silnejúcich tendencií nacionalistických populistov by zrejme došlo k situácii, kedy by sa eurozóna musela rozhodnúť, či do bližšej spolupráce vstúpi, aj navzdory protestom štátov mimo nej. To by mohlo smerovať k ďalšiemu rozkolu a nárastu napätia nielen v rámci Európskej únie, ale aj Vyšehradskej štvorky.

 

Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov 

 

 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb