Priatelia kohézie. Slováci doplácajú na tragické čerpanie eurofondov

Krajiny V4 žiadajú navýšenie objemu peňazí v Kohéznom fonde. Pre zlé čerpanie krajín ako je Slovensko však Európska únia princípy rozdeľovania peňazí obmieňa. Stále však zvýhodňuje chudobnejšie krajiny vrátane lenivých, či podvodných čerpateľov. Princíp kohézie tak zostane zachovaný.

 

Podľa poslednej správy Európskej komisie o stave čerpania v jednotlivých členských krajinách boli v čerpaní pomalšie ako Slovensko iba tri krajiny v celej Únii – Španielsko, Taliansko a Chorvátsko.

Ďalším dlhodobým problémom Slovenska je častá chybovosť projektov a veľká miera korupcie, ktoré alokácie v programoch znižujú a vyvolávajú tiež korekcie, či zastavenie financovania niektorých projektov.

Podľa údajov Európskeho úradu pre boj proti podvodom za obdobie rokov 2014 až 2018 bolo na Slovensku zistených spolu 1644 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí pri čerpaní peňazí z fondov a poľnohospodárskych dotácií. V skúmanom období sa podozrenia týkali až 19,29 percenta všetkých platieb z rozpočtov kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie. To je žiaľ s prehľadom najviac v celej Únii. Pre porovnanie, druhú najvyššiu mieru nezrovnalostí má Španielsko – 3,3 percenta.

Vyšetrovanie OLAF chybovosti a kriminality čerpania eurofondov na Slovensku 2014 – 2018

1644 nezrovnalostí

19,29 percenta všetkých eurofondových platieb

Európska komisia prezentuje aj plán znížením prostriedkov v Kohéznom fonde podporiť objem peňazí v štrukturálnych fondoch.

Čítajte aj:

Nielen fond obnovy. Reformou prechádza celá štruktúra európskych fondov a ďalší vývoj dotačnej politiky

Euro ako nástroj integrácie

Žltý nepriateľ. Repka olejná ako spoločenská téma

Čo sa týka metodiky prideľovania kohéznych eurofondov, zrejme ostane pre ďalšie obdobie nezmenená. Alokácia pre jednotlivé krajiny sa vypočíta ako násobok počtu obyvateľov kohéznych krajín a 62,9 eura. Aj tu sú zvýhodnené chudobnejšie krajiny Únie.


Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb