Euro ako nástroj integrácie

Spoločná mena je jedným z najsilnejších integračných nástrojov Únie. Už dnes ukazuje na užšiu spoluprácu tých, ktorí eurom platia a až sekundárne slovo patriotov s vlastnou menou.

Kedysi mimoriadne populárne euro, po ktorom nové členské štáty dychtili, však z hľadiska politického marketingu stratilo svoj lesk behom svetovej hospodárskej krízy.

Aj dnes však krajiny, ktoré euro majú, vyjadrujú s menou spokojnosť. Jednotná menová politika naviac prirodzene približuje krajiny platiace rovnakým platidlom.

Čítajte aj:

Žltý nepriateľ. Repka olejná ako spoločenská téma

Zdieľané taxislužby a kriminalita. Novodobý fenomén má aj tienistú stránku

Vzťahy medzi členmi eurozóny a mimo nej sa zmenia odchodom najväčšieho členského štátu mimo eurozóny – Veľkej Británie. V politike Európskej únie bude preto odstránená prekážka previazania politiky spoločenstva s menovou politikou eurozóny. Možno predpokladať tlak na posilnenie riadenia eurozóny a s ním spojené posilnenie hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie.

Posilňujúce proti-európske hlasy však rozvoj spolupráce v eurozóne ohrozujú. Otázkou bude, či sa euroskeptické a anti-európske strany dostanú k podielu na moci. Ide hlavne o Marine Le Pen vo Francúzsku a Hnutie Piatich Hviezd v Taliansku. Obe politické hnutia využívali možnosť odchodu z eurozóny a návratu k národnej mene vo svojich predvolebných kampaniach.


Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov