Zdieľané taxislužby a kriminalita. Novodobý fenomén má aj tienistú stránku

K digitálnym platformám taxislužieb majú zákazníci kladný vzťah. Menej viditeľným je však vplyv zdieľaných taxíkov na kriminalitu.

Jeden z hlavných problémov spájaných s anonymitou jazdenia pre digitálne platformy taxislužieb je fenomén nelegálnej a neoficiálnej práce.

Jednoduchosť prístupu k práci vodiča digitálnej platformy taxislužieb je vhodným prostredím pre uplatnenie prisťahovalcov z tretích krajín bez pracovného povolenia, alebo v minulosti trestaných osôb.

Pre zákazníkov to prináša hlavne bezpečnostné riziko. Daní vodiči často nepoznajú cesty v meste, kde jazdia, prípadne nepoznajú miestne dopravné predpisy. Často hľadia do navigácie a venujú menej pozornosti riadeniu vozidla.

Anonymita podhubím

Pre štát vzniká týmto fenoménom riziko nárastu kriminality, úniku na daniach, či iné negatívne javy vyplývajúce na samotný región – napríklad nárast obchodu s chudobou, špekulácií s nájomným a podobne. Nelegálni pracovníci z cudziny totiž pracujú na nevýhodne požičaných automobiloch a často bývajú v nevýhodných nájomných bytoch. Možnosť práce rovnako ako bývanie im nelegálne poskytuje špekulatívny podnikateľ. Podobné praktiky popisuje analýza pražskej mestskej polície, ktorej výsledky sme v spracovali v analýze pre Slovak Business Agency.

Inšpektorát práce by preto mal venovať vodičom digitálnych platforiem taxislužieb viac pozornosti. V spolupráci s policajnými zložkami by mal pristúpiť k častejším kontrolám, prípadne detailnejšie sledovať príjem dlhodobo nezamestnaných.

Čítajte aj:

Zdieľaná ekonomika. Ako vznikla a v čom spočíva?

Žltý nepriateľ. Repka olejná ako spoločenská téma

Spoločné dieťa z nutnosti Prefert

S uvedenými rizikami nelegálnej práce súvisí aj riziko zneužívania digitálnych platforiem taxislužieb organizovaným zločinom.

Nutné inšpekcie

Ako sme v analýze uviedli fenomén anonymného a nezmluvného vzťahu vodičov a digitálnych platforiem taxislužieb zneužíva v neďalekom zahraničí skupina špekulantov. Tá najíma lacnú pracovnú silu zo zahraničia, poskytuje im za nevýhodných podmienok často nekvalitné vozidlá. Vyvoláva to mnohé bezpečnostné riziká.

Nejde len o poškodzovanie záujmov zákazníkov a štátu, ale aj samotných vodičov, ktorí sú často vykorisťovaní. Inšpektorát práce by mal štát od digitálnych platforiem požadovať viac informácií o ich vodičoch.

 

Tomáš Lemešani

Text čerpal z analýzy pripravenej pre Slovak Business Agency

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb