Žltý nepriateľ. Repka olejná ako spoločenská téma

Máloktorá poľnohospodárska plodina zaujíma takú širokú škálu populácie. Odborníci aj laici v posledných rokoch polemizujú o rizikách a prínosoch spojených s pestovaním repky olejnej, odborným názvom kapusty repkovej pravej. Čo robí z tejto rastliny synonymum zla a aká je jej budúcnosť?

Do pozornosti sa dostala hlavne v posledných rokoch. Prudko narástol jej podiel na slovenských poliach. Hlavne pre nenáročnosť a narastajúci odbyt. Podľa neprajníkov, časti odbornej verejnosti a tisícov ľudí čítajúcich množstvo názorov v médiách a na sociálnych sieťach je plodina pre slovenské polia fatálnou.

Výčitky mieria hlavne k negatívnym dopadom repky na pôdu, k existujúcim štatistikám, že stojí za nárastom rozvoja alergických prejavov v populácii, či k principiálnemu rozporu, že plodina neslúži primárne pre potravinárske účely, ale priemysel. Časť poľnohospodárov repku olejnú obviňuje z toho, že stojí za prílišným jednotvárnym pestovaním na Slovensku. Monokultúry odstraňujú biodiverzitu a robia polia zraniteľnejšími na živelné katastrofy, či rastlinné choroby.

S tým, že je pozícia repky olejnej v pestovateľskom mixe na Slovensku príliš silná súhlasí aj Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V súčasnosti plodina zaberá 11 percent pestovateľskej plochy krajiny. Na Slovensku to nedáva zmysel ani z hľadiska potravinovej sebestačnosti. Spotreba krajiny na výrobu olejovín, hoci aj vrátane biopalív pre priemysel, vyžaduje pestovanie na asi 4 percentách polí.

Nechcú nikoho trestať

Aj preto sa vláda Igora Matoviča zaviazala znížiť podiel repky na slovenských poliach. Chce však postupovať citlivo a netrestať pestovateľov za to, že technickú plodinu pestovali. Aj tá má podľa ministerstva svoje opodstatnenie a pre pestovanie iných plodín neboli v mnohých prípadoch vytvorené pre podnikateľov v poľnohospodárstve podmienky.

„Aktuálne je náročné sa vyjadriť k presnému percentuálnemu vyjadreniu zníženia pestovateľských plôch kapusty repkovej pravej, prípadne iných technických plodín. K tomu je nevyhnuté disponovať podrobnou analýzou rastlinných komodít. Za rovnako dôležité považujeme vzájomne komunikovať s poľnohospodármi a nájsť spoločné riešenie k spokojnosti obidvoch strán,“ uvádza pre analýzu Biztweetu ministerstvo pôdohospodárstva.

Podľa rezortu je snaha zabezpečiť rastlinnú výrobu tak, aby bola ekonomicky efektívna a v súlade s podmienkami správnej poľnohospodárskej praxe prirodzená.

Významné pozitíva

Označovanie repky za škodlivú plodinu je naviac značne jednostranné. Kapusta repková pravá má významné postavenie v systéme striedania plodín, čo je dané predovšetkým dodaním a mikrobiologickým rozkladom organickej hmoty, výrazným antifytopatogénnym pôsobením a tvorbou drobnohrudkovitej štruktúry pôdy, s priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami.

Opadom listov, slamou a koreňovým systémom obohacuje pôdu o značné množstvo organickej hmoty. „Kapusta repková pravá je plodina zlepšujúca pôdne vlastnosti, najmä jej prekyprenosť a vzdušnosť, čo zabezpečuje bohatý koreňový systém. Je veľmi dobrou predplodinou pre ozimné obilniny a pri zaorávaní slamy taktiež v dostatočnej miere obohacuje pôdu o zdroj uhlíka,“ oponuje názorom o škodlivosti repky ministerstvo.

Reči o tom, že je repka hnojená obzvlášť nebezpečnými látkami možno označiť za mýtus. Pravidlá totiž v zákone jasne vymedzujú, čo je bezpečné hnojivo a aké sa smie používať. Naviac nie všade, kde je v súčasnosti žltokvetá rastlina vysadená, bude možné sadiť aj iné, z pohľadu populácie pozitívnejšie vnímané plodiny.

Čítajte aj:

Spoločné dieťa z nutnosti Prefert

Budúcnosť biznisu v inováciách. Európa a Slovensko sa chcú poučiť z kríz

Vzdelávanie nemá končiť v škole. Aké sú prekážky celoživotného vzdelávania?

„Napríklad ovocný sad a jeho zakladanie má svoje špecifiká, je to poľnohospodárska kultúra, ktorá sa pestuje na jednom pozemku viac rokov. A je teda dôležité, aby sa rešpektovali základné požiadavky daného konkrétneho rastlinného druhu, ktorý chceme na danom mieste pestovať. Treba dodržiavať správne technologické postupy a agronomické termíny, je vhodné brať do úvahy skúsenosti z pestovania v danom regióne. Dôležitý je aj výber spôsobu, respektíve systému pestovania, závisí to hlavne od veľkosti pestovateľskej plochy pestovaného druhu, odrody, od plánovaného objemu investovaných finančných prostriedkov. Dôležité je mať technické vybavenie podľa druhu pestovaných plodín a taktiež je potrebné nezabúdať na potrebnú pracovnú silu, ktorá je hlavne v špeciálnej rastlinnej výrobe veľmi dôležitá. V neposlednom rade je potrebné mať zabezpečený odbyt svojich produktov,“ popisuje náročnosť poľnohospodárskeho biznisu v prípade náročnejších plodín ministerstvo pôdohospodárstva.

Babišov mýtus

Ďalším často používaným argumentom proti repke olejnej je ten, že pestovatelia plodiny dostávajú obzvlášť vysoké dotácie. Tento mýtus pochádza hlavne z Českej republiky, kde hnutie ANO majiteľa agrochemického koncertu Agrofert Andreja Babiša presadilo príplatky za výrobu biopalív v miere, ktorá je v porovnaní s inými krajinami nadmerná. Tvrdí pritom, že ide o podporu bežnú v každej európskej krajine. Nie je to pravda, slovenskí farmári nedostávajú za pestovanie repky olejnej žiadne špeciálne príplatky, plodina nie je zahrnutá ani v dotačnom programe „Zelená nafta“.

Mýtus vyplývajúci z politického marketingu zbytočne démonizoval plodinu aj samotné biopalivá. „Kapusta repková pravá sa v značnej miere využíva na biopalivá, napriek tomu Slovensko ako členský štát EÚ musí plniť ciele EÚ voblasti obnoviteľných zdrojov energie, podielu biopalív na celkovej spotrebe palív a samozrejme cieľov znižovania emisií skleníkových plynov. Podpora obnoviteľných foriem energie vrátane biopalív je v súlade s článkom 194 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) jedným z cieľov energetickej politiky Únie. Celý systém od pestovania plodín na biopalivá, cez výrobu biozložiek a ich primiešavanie do pohonných hmôt musí byť nastavený tak, aby Slovensko plnilo tieto ciele podľa platnej legislatívy EÚ. Od rýchlosti vývoja technológií na výrobu pokročilých biopalív a zvyšovania ich podielu na trhu sa bude odvíjať aj úprava podielu biopalív prvej generácie,“ dodáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb