Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 99 tis. firiem

V aktuálnej situácii vláda prijala niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom.

Tieto opatrenia umožňujú daňovníkom odložiť daňové priznanie bez oznámenia o tri mesiace resp. podľa aktuálnych informácii budú môcť daňovníci podať daňové priznanie k dani z príjmu až na konci mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovníci takto môžu využiť automatické odpustenie sankcií. Napriek týmto opatrenia, zverejnilo účtovnú závierku v riadnom termíne do 31. marca 2020, viac ako 99 tis. firiem. Zo zverejnených výkazov sme vypočítali analýzu, ktorej výsledky nájdete online vypočítané na tejto adrese: https://finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2019 Online analýza je aktualizovaná každý deň. Denne do databázy FinStat pribúdajú firmy s výkazmi za rok 2019. Na základe opatrení súvisiacimi s koronavírusom sa očakáva, že veľa firiem využije odklad daňového priznania a vzhľadom k neurčitému dátumu skončenia pandémie nie je jasné, kedy bude posledný deň na podanie daňového priznania. Aké zaujímavé informácie sme zatiaľ zistili o viac ako 99 tis. firmách, ktoré už zverejnili výkazy? • Tržby firiem, ktoré k dnešnému dňu zverejnili účtovnú závierku klesli o 0,19% na 76 mld. € • Rast tržieb, EBITDA aj zisku sa spomalil. Zisk oproti roku 2018 klesol o 2,66% na 3,6 mld. € • 55,8% analyzovaných firiem je v roku 2019 v zisku no ich počet medziročne mierne klesol o približne 3 percentuálne body • V roku 2018 boli zrušené daňové licencie a podiel firiem s nulovou až zápornou daňou medziročne vzrástol v roku 2018 z 9% na 40% z celkových analyzovaných firiem a následne v roku 2019 vzrástol na 44,3% • Daň z príjmu medziročne klesla o 31,5% na čo má ale výrazný vplyv záporná daň z príjmu spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. vo výške -127,9 mil. €. Bez vplyvu tejto spoločnosti by medziročný pokles na dani z príjmu predstavoval 10% • Dopad pandémie koronavírusu na ekonomiku bude počas tohto roka výrazný a spoločnosti vo vybraných odvetvia zasiahne pravdepodobne negatívne. Otázne bude či dokážu tieto odvetvia pokryť výpadok tržieb zo svojich rezerv. Na základe mediánu ziskovej marže a EBITDA marže slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018), majú najnižšie marže práve tie odvetvia, ktoré môžu byť pandémiou ovplyvnené najviac, ako napríklad Cestovný ruch a gastro.