Slovenské futbalové kluby majú nového finančného šampióna

Výnosy z hospodárskej činnosti MŠK Žilina dosiahli v roku 2018 najvyššiu hodnotu v rámci klubov Fortuna ligy v sezóne 2018/2019.

S výnosmi vo výške 12 318 842 EUR sa žilinský futbalový klub stal
víťazom druhého ročníka rebríčka Futbalová finančná liga spoločnosti Deloitte,
a tak tesne predbehol minuloročného víťaza ŠK Slovan Bratislava.
Druhý ročník rebríčka Futbalová finančná liga spoločnosti Deloitte („FFL“) priniesol
nového šampióna v oblasti výnosov z hospodárskej činnosti. V sledovanom období od
roku 2013 dosiahol futbalový klub MŠK Žilina najvyššie príjmy medzi účastníkmi Fortuna
ligy prvýkrát. Víťazstvo Žilinčanov je o to cennejšie, že výnosy v hodnote
12 318 842 EUR predstavujú rekord v celkových výnosoch jedného klubu od roku 2014.
Okrem toho bol rok 2018 rekordný aj v spoločných výnosoch všetkých klubov Fortuna
ligy v porovnávanej sezóne 2018/2019. Oproti predošlému ročníku s výnosmi
41 miliónov EUR narástli spoločné výnosy o takmer 17 miliónov a dosiahli hodnotu
58 010 565 EUR.
„Aj keď ide o skutočne výrazný nárast spoločných klubových výnosov, postarali sa oň
najmä prvé štyri kluby rebríčka FFL, ktoré zaznamenali najvyššie individuálne nárasty
tržieb v danom roku. Splnil sa predpoklad nášho odborného tímu, ktorý očakával
zvyšovanie celkových výnosov fortunaligových klubov v roku 2018. Po medziročnom
poklese v roku 2017 je tento výsledok dobrou správou pre slovenský klubový futbal,“
skonštatoval Vladimír Masár, prezident spoločnosti Deloitte na Slovensku.
Negatívnym javom rebríčka Deloitte Futbalová finančná liga je výrazný rozdiel hodnoty
celkových výnosov medzi jednotlivými porovnávanými klubmi. Hraničné porovnanie
ukazuje, že rozdiel medzi výnosmi prvého a posledného tímu je viac ako 54-násobný.
Hoci bola posledná Sereď v danej sezóne nováčikom Fortuna ligy a v roku 2018 hrala aj
druhú najvyššiu futbalovú ligu ešte bez hlavičky akciová spoločnosť, rozdiel medzi
výnosmi posledného a prvého tímu rebríčka je veľmi výrazný.
Rozdielne zdroje výnosov
Významný podnikateľský úspech v podobe medziročného zdvojnásobenia celkových
výnosov z hospodárskej činnosti zaznamenali dva kluby – AS Trenčín (129 % nárast)
a FC Spartak Trnava (122 % nárast). Pri oboch tímoch sledujeme rozdielny dôvod
výrazného navýšenia príjmov. Štruktúra výnosov trnavského klubu v tomto ročníku síce
nie je k dispozícií, ale podľa medializovaných informácií možno predpokladať, že účasť
Spartaka v skupinovej fáze európskej ligy priniesla do pokladnice 4,25 milióna EUR, čo
takmer pokrýva hodnotu navýšenia výnosov. Pri trenčianskom klube sledujeme najväčší
nárast v položke „Predaj a hosťovanie hráčov“.
„Výnosy AS v tejto kategórii prevýšili 8 miliónov EUR. Podľa verejne dostupných
informácií predal Trenčín v hodnotenom roku viac ako desať hráčov, ale celkovú sumu
mohli výrazne ovplyvniť aj percentá z následných predajov bývalých trenčianskych
hráčov, ktoré tvoria podľa vyjadrení samotných predstaviteľov klubu dôležitú časť
príjmov,“ vysvetlil Jakub Hollý, senior manažér spoločnosti Deloitte.
Lepšia infraštruktúra zvyšuje výnosy
Porovnávaný rok 2018 a sezónu 2018/2019 okrem rastu výnosov charakterizuje aj
modernizácia infraštruktúry slovenských futbalových klubov. Boli ukončené rekonštrukcie
troch štadiónov – v Bratislave, Dunajskej Strede a v Nitre. Rozbehla sa tiež rekonštrukcia
futbalového štadióna v Trenčíne. Investície do modernizácie infraštruktúry majú
v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na zvyšovanie celkových klubových výnosov. Aj
v sledovanom roku sme už zaznamenali navýšenie priemernej diváckej návštevnosti na
týchto štadiónoch, ktoré je spojené nielen s rastom výnosov z kategórie „Deň zápasu“.
„Moderná infraštruktúra je dôležitým faktorom zvyšovania počtu fanúšikov na
fortunaligových štadiónoch, ale aj počtu televíznych divákov. V oboch týchto sledovaných
parametroch sme v poslednom roku zaznamenali zaujímavý nárast. Okrem vyšších
výnosov z predaja lístkov a iných tovarov a služieb v deň zápasu je početnejšia divácka
návštevnosť, resp. TV sledovanosť, následne zaujímavá aj pre sponzorov a partnerov
klubov, čím sa zvýšia práve výnosy plynúce z centrálneho marketingu a predaja
vysielacích práv, z klubových sponzorských zmlúv, merchandisingu a z iných komerčných
zdrojov. Rok 2018 sa niesol v znamení vzniku vlastnej obchodnej spoločnosti ÚLK
Marketing, a.s. Vďaka jej aktívnemu pôsobeniu na trhu sa podarilo zvýšiť príjmy
z centrálneho marketingu a vysielacích práv. Medziročne tieto výnosy vzrástli o viac ako
30 %, pričom na základe platných zmluvných vzťahov sa očakáva výraznejší rast príjmov
aj v nasledujúcom roku. Teší nás, že sa neustále zvyšuje atraktivita Fortuna ligy
a spoločne s narastajúcou kvalitou zápasov sa zvyšuje úroveň a popularita najvyššej
slovenskej futbalovej súťaže,“ povedal výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal
Mertinyák.