Rodičia, od Nového roka môžete získať príspevok na šport dieťaťa

Od januára 2020 je v platnosti novela Zákonníka práce, na základe ktorej môže zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa. Tento príspevok je dobrovoľný.

 

O príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Podľa zákona, je však príspevok dobrovoľný, nie je naň právny nárok a záleží len na zamestnávateľovi, či sa ho rozhodne poskytovať. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, žiadosť o príspevok môže podať len u jedného zamestnávateľa.

Príspevok na šport dieťaťa si môže uplatniť aj osoba podnikajúca ako SZČO, ak svoju činnosť vykonáva nepretržite minimálne po dobu 24 mesiacov. Príspevok vykazuje ako daňový náklad.

Ako to funguje?

Žiadateľ môže získať maximálne 55 % z oprávnených výdavkov, a to do sumy 275 eur za celý kalendárny rok. Táto suma predstavuje konečnú výšku príspevku, bez ohľadu na počet detí žiadateľa. Príspevok je počas kalendárneho roka možné žiadať opakovane, kým nie je vyčerpaná celá suma 275 eur.

Osoby pracujúce kratší pracovný čas majú nárok na alikvotnú časť sumy, ktorá zodpovedá dĺžke pracovného času.

Pri ktorých aktivitách je možné o príspevok požiadať?

Príspevok sa poskytuje len na športy vedené odborníkmi, ktorí pôsobia v registrovanej športovej organizácii. Zoznam organizácii nájdete na stránke www.sport.gov.sk.

Ak ste sa rozhodli prihlásiť dieťa do športového klubu, urobte tak čím skôr. Nielenže môžete ušetriť, prispejete tým aj k jeho zdravšiemu vývoju. Fyzická aktivita je pre deti veľmi dôležitá, no aj napriek tomu sa často zanedbáva. Na športovanie mu vyberte vhodnú športovú výstroj a podporte ho v aktivitách a vysnených cieľoch. Ak sa bojíte, koľko vás výstroj môže stáť, pozrite si aktuálne zľavy v obchodoch. Športovú obuv nájdete aj v bežných supermarketoch, ako je napríklad Lidl. Okrem toho, tu môžete nájsť aj vhodné oblečenie. Ak by ste potrebovali špecifické športové vybavenie, pozrite si letáky zo športových obchodov. Ľahko si tak porovnáte ceny a kúpite športové potreby lacnejšie. O príspevok však môžete požiadať až po tom, ako bude vaše dieťa navštevovať športovú organizáciu minimálne 6 mesiacov.

Základné podmienky na poskytnutie príspevku na šport dieťaťa

  • Dieťa má menej ako 18 rokov
  • Dieťa má trvalý pobyt na území SR
  • Dieťa navštevuje športovú organizáciu po dobu minimálne 6 mesiacov
  • Rodič sa vie preukázať dokladom od športovej organizácie, ktorý je vedený na meno dieťaťa apreukazuje oprávnený výdavok

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com