STANOVISKO KLUBU 500 k schváleniu zvýšenia minimálnej mzdy na 580 eur

Vláda SR schválila návrh Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a zvýšila minimálnu mzdu na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur a odmietla tak postoje a návrhy zamestnávateľov.

 

Zamestnávatelia presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 520 na 552 eur. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu, čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo výške 380 EUR mesačne.

Klub 500 je sklamaný z vládou schváleného návrhu. Nemáme nič proti samotnému zvyšovaniu minimálnej mzdy, ako problematické vnímame prepojenie minimálnej mzdy na 42 iných právnych predpisov, v čom je Slovensko svetový unikát. S vyššou minimálnou mzdou sa tak zvyšujú aj mnohé iné príplatky, a tým neúmerne rastú náklady zamestnávateľov. V čase spomalenia európskej i slovenskej ekonomiky to ohrozuje konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.