Riešenie pre technické plyny. Moderná metóda znižuje priemyslu náklady

Nižšie náklady, vyššia kvalita dodaného plynu a bez byrokracie. Metóda microbulk začína obsadzovať priemysel tiež v regióne Vyšehradskej štvorky.

Microbulk je dodávka kvapalných plynov v kryogénnej forme. Plynné fázy sa tvoria priamo u zákazníkov. Spoločnosť Air Products túto koncepciu posunula technologicky oveľa ďalej.

CryoEase Microbulk

Koncepcia CryoEase Microbulk, zabezpečuje dodávky plynov kontinuálnym spôsobom, nie výmenným spôsobom. Takto vyvinutá koncepcia doplňovania plynov má revolučne-evolučné výhody. Žiadne plytvanie, žiadna výmena obalov, žiadne vrátené zostatky plynov. Doslova žiadne prestoje spôsobené manipuláciou s tlakovými fľašami.

Technológia CryoEase nevyžaduje prerušenie prevádzky Vašich technológií. Dochádza tak k významným úsporám času a zamedzeniu strate výpadku odbytu.

Úspory a plynulosť

"Technológia je predovšetkým pre zákazníkov, ktorým už nevyhovuje zásobovanie technickými plynmi v takzvaných zväzkoch, alebo z nejakého dôvodu nie je ekonomické alebo technicky možné použiť stacionárny zásobník," uvádza Robert Pítr zo spoločnosti Air Products.

Metóda využívajúca vlastnosti kryogénnych plynov navyše zabezpečí vyššiu kvalitu dodávok a ich plynulosť, keď nedochádza k neistým a pracným výmenám fliaš, ale tankovaniu zo špeciálnej cisterny. Technológiu využívajú odberatelia argónu, dusíka i kyslíka.

Priemyselné podniky vďaka tomu nečakajú nemilé prekvapenia z výpadkov, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu výroby. Vlastnosti skladovania a dodávok zas prinášajú priame úspory. O to lepšie sa potom podniku sústredí na vlastný predmet podnikania.

Desaťročný rast

Metóda CryoEase Microbulk je najrozšírenejšia medzi strojárskymi odvetviami s využitím argónu pri zváraní. Veľkým zákazníkom sú aj firmy využívajúce tepelné delenie dusíkom a kyslíkom. Ide hlavne o páliace centrá, lasery, či plazmy. Rozvoj práce s technickými plynmi prebieha tiež v potravinárstve pri výrobe i balení potravín, či laboratóriách. So spoločnosťou Air Products spolupracujú tiež podniky zo Slovenska.

Trh s technickými plynmi v Česku a na Slovensku neprerušene narastá od krízového roku 2009. Obe krajiny sú silne priemyselnými ekonomikami. Trh technických plynov preto kopíruje vývoj celej ekonomiky.