Geodetické služby a kataster nehnuteľností

Ak sa chystáte na výstavbu rodinného domu čaká Vás veľké množstvo potrebných úkonov.

 

Tie sa neobmedzujú iba na samotnú výstavbu ale mnoho krokov je potrebných vykonať už pred prvým zakopnutím do zeme. Okrem zabezpečenia financovania je potrebné zvládnuť množstvo administratívy. V tomto Vám určite pomôže dobrý geodet.

Jeho služby využijete už pri úkonoch spojených so stavebným pozemkom na ktorom bude stáť budúci rodinný dom. Medzi najčastejšie požiadavky klientov patria služby ako zameranie pozemku, zameranie stavby a ďalšie služby spadajúce pod vyhotovenie geometrických plánov.

Ďalej to môže byť vytýčenie hranice pozemku prípadne osadenie stavby na pozemok. Žiadané sú tiež vyhotovenia výškopisu a polohopisu. V prípade že sa v danej problematike nevyznáte a ani netušíte čo všetko potrebujete tak existuje možnosť nechať všetko potrebné na profesionálov v danom odbore.

Všetky služby katastra a geodézie je možné objednať na webe kataster.sk So zamestnancami spoločnosti tu môžete prebrať všetky otázky k výstavbe ale aj potrebnú administratívu pred výstavbou rodinného domu a následne aj pri kolaudácii budovy. Samozrejme tieto služby sa netýkajú iba výstavby rodinných domov ale aj komerčných a priemyselných budov ako môže byť napríklad penzión, výrobná hala alebo obchodné priestory.