Dve riešenia v jednom: Problémy pracovného trhu môžu zmierniť Rómovia

Nový prístup k zamestnávaniu menšín dokáže zmierniť nedostatok ľudí v priemysle i zrýchliť integráciu znevýhodnených skupín

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje historické minimá a nedostatok pracovnej sily je čoraz vypuklejším problémom slovenského priemyslu. Popri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín sa ponúka ešte iné, systémovejšie riešenie – etablovanie väčšej časti rómskej populácie do dlhodobého pracovného procesu. Veľké priemyselné podniky prichádzajú s inovatívnym návrhom riešenia.

Nedostatok pracovnej sily na Slovensku nemusí automaticky znamenať, že podnik bude zamestnávať cudzincov. Rómovia, ktorých na Slovensku žije okolo 400 000 (viac ako sedem percent populácie), sa pri správnom prístupe zo strany podnikov ukazujú ako spoľahlivá pracovná sila. Túto myšlienku podporuje aj Klub 500: „V zamestnávaní Rómov vidíme potenciál. Ide o domácu pracovnú silu, ktorá môže riešiť potreby slovenského priemyslu. Štát ušetrí prostriedky na dávky a rekvalifikáciu navyše má táto myšlienka aj spoločenský rozmer. Zo skúseností zamestnávateľov vieme, že vďaka zamestnávaniu tejto marginalizovanej skupiny sa podarilo zmierniť akútny nedostatok zamestnancov a zároveň sa podarilo zlepšiť sociálny status Rómov a znížiť kriminalitu v obciach s osadami,“ dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 a víta prípravu pilotného projektu, ohláseného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pilotný projekt sa bude realizovať v Železiarňach Podbrezová a mal by už čoskoro dať prácu 50-tim dlhodobo nezamestnaným Rómom. Železiarne Podbrezová majú pritom dlhodobé pozitívne skúsenosti so zamestnávaním Rómov a mohli by ísť príkladom aj ďalším slovenským podnikom. „Pri správnom prístupe vidíme v zamestnávaní Rómov veľký potenciál. Tento krok pomôže nielen slovenskému priemyslu, ale tiež pomôže socializovať znevýhodnené skupiny a znižovať náklady štátu,“ povedal Vladimír Soták, generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová.

Podľa Klubu500 by systému pomohlo zintenzívnenie spolupráce so samosprávami, napríklad odmeňovaním tých, ktorí dodržali pracovnú a technologickú disciplínu, formou možnosti nadobudnutia nájomného bytu.

„Teraz je dôležité, aby sa tento systém podpory zamestnávania marginalizovaných skupín zaviedol ako štandardný nástroj aktívnej politiky trhu práce.“ uzavrel T. Gregor