O frekvencie jesenného výberového konania má záujem päť uchádzačov

Do jesenného výberového konania, v ktorom je zaradených 30 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili piati žiadatelia - traja súčasní vysielatelia a dvaja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

 

O frekvencie, na ktorých dnes vysiela Rádio SiTy, prejavil záujem len aktuálny vysielateľ – spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. Keďže platnosť jeho licencie v máji 2020 vyprší a zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť, o frekvencie sa musí uchádzať vo výberovom konaní. Podobne ako držiteľ licencie na vysielanie Rádia Anténa Rock, spoločnosť GES Slovakia, s.r.o., ktorej platnosť sa skončí v júli 2020 – teda po 16 rokoch, čo je maximálna doba, počas ktorej zákon umožňuje využívať frekvencie jednému uchádzačovi; následne ich Rada musí zaradiť do výberového konania. O väčšinu frekvencií uvoľnených po Rádiu Anténa Rock sa prihlásil len súčasný vysielateľ; o tri z nich má záujem aj spoločnosť MIRIJAM s.r.o. z Komárna, ktorá by chcela spustiť vysielanie programovej služby zameranej prevažne na náboženské programy Mária Rádió v maďarčine.

O ďalšie dve frekvencie Radu požiadal aj druhý z uchádzačov o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý o ňu žiada ako fyzická osoba. Programovú službu RÁDIO PORTUS, ktorú plánuje spustiť v lokalite Námestovo a Žilina, by mali tvoriť prevažne hudobné programy.

Jediný uchádzač, vysielateľ D.EXPRES, k.s. (Rádio Expres), ktorý je zároveň koordinátorom frekvencie, sa prihlásil o kmitočet 96,3 MHz Stará Turá. O frekvenciu 93,9 MHz Michalovce sa pôvodne uchádzala spoločnosť Šírava, s.r.o., ktorá však svoju žiadosť zobrala späť. O frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, ktorá je prideliteľná len pre účely vysielania Rádia One, sa neprihlásil žiaden záujemca.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok, 20. novembra 2018 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

 

Lokalita

Frekvencia

[MHz]

Žiadateľ

 

Verejné vypočutie

Námestovo

88,2

Michael Schwarz

11:00 hod

Stará Turá

96,3

D.EXPRES, k.s.

10:20 hod

Michalovce

93,9

-

 

Žarnovica

99,6

-

 

Žilina

88,2

Micheal Schwarz

11:00 hod

Frekvencie, na ktorých vysiela Rádio SiTy

Bratislava

89,7

SITY MEDIA, s.r.o.

10:40 hod

Galanta

92,1

Bratislava 4

92,3

Bratislava

96,0

Bratislava

98,5

Bratislava

107,0

Frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Anténa Rock

Nitra

88,8

GES Slovakia, s.r.o.

10:00 hod

MIRJAM s.r.o.

11:20 hod

Rožňava

89,0

GES Slovakia, s.r.o.

10:00 hod

MIRJAM s.r.o.

11:20 hod

Lučenec

89,1

GES Slovakia, s.r.o.

10:00 hod

MIRJAM s.r.o.

11:20 hod

Nové Mesto nad Váhom

92,4

GES Slovakia, s.r.o.

10:00 hod

Košice

94,8

Považská Bystrica

95,1

Snina

95,9

Piešťany

97,3

Banská Bystrica

97,6

Bratislava -Devínska

97,6

Čadca

98,1

Martin

98,7

Žilina

98,7

Ružomberok

98,8

Bratislava

100,3

Trenčín

100,3

Rimavská Sobota

102,4

Prešov

105,2

Poprad

107,3