Podľa podnikateľov by štát nemal určovať benefity pre zamestnancov

Podnikatelia nesúhlasia so zavedením povinných rekreačných poukazov podľa poslaneckého návrhu SNS. Opatrenie zvyšuje náklady drvivej väčšine veľkých zamestnávateľov, selektívne zvýhodňuje sektor cestovného ruchu a rizikom je aj plytvanie verejnými financiami.

Podnikateľom sa tiež nepáči, že opatrenie zasahuje do ich slobody pri rozhodovaní o benefitoch zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu medzi 157 podnikateľmi z celého Slovenska, ktorý realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO na začiatku októbra.

Spolu 91,7 % respondentov prieskumu nesúhlasí (z toho 71,2 % určite a 20,5 % skôr nesúhlasí) s tvrdením, že sú povinné rekreačné poukazy navrhované SNS správnym nástrojom zamestnaneckej politiky. Zvyšných 5,8 % skôr súhlasí a 2,6 % určite súhlasí. S návrhom na dobrovoľné rekreačné poukazy nesúhlasí 62,2 % (z toho 27,6 % určite a 34,6 % skôr nesúhlasí), naopak súhlasí 37,8 % (z toho 6,4 % za určite a 31,4 % za skôr áno).

S názorom, že by mal štát zvýhodňovať dovolenkovanie v SR cestou rekreačných poukazov s daňovo-odvodovými úľavami súhlasí 44,2 % (15,4 % určite, skôr súhlasí 28,8 %) a nesúhlasí 46,8 % (23,1 % skôr nesúhlasí, 32,7 % určite nesúhlasí).

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, povinné rekreačné poukazy zvýšia náklady drvivej väčšine veľkých zamestnávateľov. Pre necelú tretinu (30,5 %) respondentov s 50 a viac zamestnancami by náklady stúpli do 1 %, pre ďalšiu viac ako tretinu (34,8 %) o 1-3 %. Pre 11,5 % respondentov spomedzi veľkých zamestnávateľov by náklady stúpli o 3-5 % a pre 14,5 % respondentov o viac ako 5 %. Len necelých 9 % spomedzi veľkých firiem uviedlo, že by im opatrenie nezvýšilo náklady, keďže podobné benefity využívajú už teraz. Najväčšiu časť zúčastnených (55,8 %) by opatrenie v prvej fáze neovplyvnilo, keďže majú menej ako 50 zamestnancov a podľa pôvodného návrhu pre nich poukazy nemali byť povinné.

Vplyv na firemné náklady

Podiel z celej vzorky respondentov

Podiel zo vzorky s 50 a viac zamestnancami

Žiadny, podobné benefity využívajú už teraz

3,8 %

8,6 %

Náklady vyššie do 1 %

13,5 %

30,5 %

Náklady vyššie o 1-3 %

15,4 %

34,8 %

Náklady vyššie o 3-5 %

5,1 %

11,5 %

Náklady vyššie o viac ako 5 %

6,4 %

14,5 %

Spolu

44,2 %

100 %

 

Účastníci prieskumu sa mohli vyjadriť k výhodám aj nevýhodám návrhu SNS. Spolu 54,8 % odpovedajúcich považuje za výhodu rozvoj domáceho cestovného ruchu, 31,9 % dostupnejšiu rekreáciu pre zamestnancov a 13,3 % považuje za výhodu prínos pre firmy v podobe daňových a odvodových úľav. V možnosti iné podnikatelia prevažne tento návrh považujú za populistický, nesystémový a bez výhod.

Medzi hlavné nevýhody odpovedajúci označili, že povinné poukážky zvyšujú firmám náklady (72,7 %), ide o selektívnu podporu jedného sektora ekonomiky – domáceho cestovného ruchu (59,7 %), a že ide o plytvanie verejnými zdrojmi (35,1 %).

Medzi nevýhody podnikatelia ešte uviedli diskrimináciu časti zamestnancov, nútenie zamestnancov do niečoho, čo sami nechcú, odmeňovanie aj neproduktívnych zamestnancov, komplikácia účtovania a dokladovania, rozhodovanie o majetku firiem zo strany štátu a pod.

Celkovo sme oslovili 4 309 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 157. Prieskumu sa zúčastnilo 20 % podnikateľov s obratom do 100 000€, 32,3 % podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 31 % podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000 a 16,8 % podnikateľov s obratom 30 000 001€ a viac.

V prieskume mal zastúpenie každý z krajov. Najviac zastúpený bol Bratislavský kraj (31,8 %). Za nim sa ocitli Trenčiansky (13,4 %) a Trnavský (12,1 %). S malým rozdielom ostali Žilinský (9,6 %) a Nitriansky (8,9 %). S rovnakými hodnotami sa ocitli Košický a Banskobystrický (8,3 %).  Najmenšie zastúpenie mal Prešovský (7,6 %).

Rekreačné poukazy sú návrhom z dielne SNS a budú platiť od januára 2019. Tieto poukazy budú  v sume max. 500,-€, na ktorej sa zamestnávateľ podieľa sumou 275,- € a zamestnanec sumou 225,- €. V prípade nižšej sumy ako 500,- €, preplatí zamestnávateľ 55% nákladov. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca sú tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia. Rekreačné poukazy sú využiteľné len v rámci Slovenska a je možné ich použiť aj na úhradu nákladov na rekreačné pobyty detí zamestnancov. Rekreačné poukazy sú povinné pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami.