Do európskeho vedenia ARRIVA prichádza nová generálna riaditeľka

Spoločnosť ARRIVA oznámila, že novou generálnou riaditeľkou zodpovednou za niekoľko krajín, kde v Európe pôsobí, vrátane Slovenska, bude Liz Benison.

Liz Benison sa 17. septembra pripojí k správnej rade spoločnosti ARRIVA. Bude zodpovedať priamo generálnemu riaditeľovi spoločností ARRIVA v Európe, Manfredovi Rudhartovi. Jej zodpovednosťou bude rozvoj pôsobenia spoločnosti ARRIVA na týchto trhoch a inovácie na podporu konkrétnych riešení pre osobnú dopravu, požadovaných miestnymi orgánmi, objednávateľmi a cestujúcimi.

Liz bude zodpovedná za Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Má rozsiahle pracovné skúsenosti. V minulosti viedla proces transformácie spoločností v niekoľkých odvetviach vrátane strojárstva, výroby a finančných služieb. Naposledy bola výkonnou riaditeľkou zodpovednou za jednu z dvoch prevádzkových divízií skupiny Serco Group vo Veľkej Británii a Európe.

Je nevýkonnou riaditeľkou v novovytvorenej rade spoločnosti Openreach, ktorá je poskytovateľom infraštruktúry internetového hospodárstva vo Veľkej Británii, kde tiež pracuje vo výboroch pre audit a odmeňovanie.

V spoločnosti Serco Liz riadila tím „zmeny“ a mala globálnu zodpovednosť za program rodovej rozmanitosti. Predtým zastávala vedúce pozície v spoločnostiach CSC Computer Services, Capgemini, Xansa / Druid a bola tiež senior analytikom spoločnosti Ford Motor Company.

Manfred Rudhart, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA v Európe povedal: „Máme ambície stať sa kompetentným dopravným partnerom pre schvaľovacie orgány a zákazníkov, ako aj rozvíjať prítomnosť spoločnosti na trhoch v celej Európe. Som nadšený obnoveným zameraním, ktoré tieto menovania prinášajú, podporované vynikajúcimi tímami v celej Európe. Liz má preukázateľné skúsenosti s vytváraním a realizáciou úspešných transformačných stratégií naprieč spoločnosťami, smerujúcimi k zmene kultúry. Teším sa na jej príchod do spoločnosti ARRIVA.“
Liz Benisonová na toto oznámenie reagovala:
„Vidím, že tímy v spoločnosti ARRIVA majú skutočné nadšenie pre vytváranie pozitívneho rozdielu pre cestujúcich a hľadanie nových prístupov, ktoré fungujú. Ide o to, nájsť praktické riešenia, ktoré menia trh, menia očakávania zákazníkov a dokonca menia život.“