V Rimavskej Sobote navýšia recykláciu ropných látok

Továreň Detox Rimavská Sobota navýši kapacitu recyklovania a skladovania odpadov z ropných látok.

„Navrhovanou činnosťou je navýšenie existujúcich skladových kapacít o sedimentačné nádrže na ropné produkty. Realizáciou navrhovanej činnosti sa docieli sedimentácia opotrebovaného ropného oleja na jednotlivé frakcie čím sa mení objem fyzikálnej úpravy odpadov v jestvujúcej prevádzke „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“,“ uvádza v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie investor.

Odpadové oleje budú do rimavskej továrne zvážané cisternami. Odtiaľ budú stáčané do zásobníkov, testované a niekoľkonásobne filtrované. Po priestoroch továrne sa budú oleje prepravovať potrubiami, čo si vyžaduje aj investíciu do monitoringu stavu prostredia okolia, napríklad zachytávanie dažďovej vody, jej testovanie a prípadné čistenie.

Závod Detox Rimavská Sobota je situovaný v priemyselnej zóne na severozápadnom okraji mesta asi pol kilometra od ľavého brehu rieky Rimava. Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov na úpravu a recykláciu odpadov sú prevádzkované zariadenia na spracovanie kvapalných nebezpečných odpadov.

Čítajte aj:

Envirorezort zakročil. Fortischem má znížiť objem odpadových vôd

Vláda rozhodla o podpore pre bionaftu. Prínosy sú otázne

Súčasná schválená projektovaná kapacita linky, ktorá navýši recykláciu je 18000 ton za rok. Realizáciou zmeny dôjde k navýšeniu kapacity na 20000 ton za rok.

Spoločnosť Detox sa zaoberá zberom, zhodnocovaním a zneškodňovaním ostatných aj nebezpečných odpadov z územia celej Slovenskej republiky. Závody má aj v Banskej Bystrici a Trnave. Firma v roku 2017 zvýšila podľa agentúry Finstat tržby o 14 percent na 6,974 milióna eur. Jej konečným užívateľom výhod je podnikateľ Roman Forgáč.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope