Školstvo prerobilo dotácie na vedu. Bokom neostane ani SAV

Ministerstvo školstva prerobilo systém prideľovania eurodotácií na vedu a výskum. V novej výzve bude mať výraznejšie šance Slovenská akadémia vied.

Tá, podobne ako niektoré iné odborné inštitúcie ostala v minuloročnej výzve bez úspechu, naopak bodovalo mnoho zvláštnych súkromných spoločností. Aj preto sa zdvihla vlna kritiky, ktorá napokon vyhnala z vlády národniarskeho ministra Petra Plavčana.

Jeho nástupníčka Martina Lubyová sľúbila zastavenú výzvu, pre ktorú Slovensko príde o časť dostupných peňazí z Bruselu, prepísať.

„Cieľom týchto zmien je zohľadnenie nevyčerpaného finančného záväzku k 31.12.2017 vzhľadom na stav implementácie operačného programu (OP), zapracovanie legislatívnych úprav okrem iného aj v nadväznosti na transformáciu organizácií Slovenskej akadémie vied z právnej formy rozpočtová, resp. príspevková organizácia na právnu formu verejná výskumná inštitúcia,“ uvádza pre Biztweet odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďalším cieľom revízie výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier a na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je doplnenie možnosti využitia finančných nástrojov aj v rámci prioritných osí 1 a 2 v gescii ministerstva a zapracovanie novovytvorených domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK vyplývajúcich z Implementačného plánu RIS3 SK. Za zložitou odpoveďou sa skrýva snaha rezortu pripraviť podmienky pre zisk dotácií na vedu tak, aby sa k nim dostali oprávnené subjekty a nedochádzalo k ďalším problémom s ich čerpaním.

„Z predchádzajúcich projektov nebol ani jeden preplatený, pričom MŠVVaŠ SR v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom Výskumnou agentúrou plánuje opätovne vyhlásiť ekvivalentne zamerané výzvy v zmysle zverejneného indikatívneho harmonogramu výziev,“ uvádza ministerstvo.

Navrhované zmeny teraz prechádzajú schvaľovacím procesom vrátane EIA. Všetky výzvy by však školstvo rado realizovalo do konca novembra 2018. Predmetom revízie je celkovo osem prvkov operačného programu: úprava finančného plánu, doplnenie kategórie verejných výskumných inštitúcií medzi oprávnených prijímateľov na základe novej legislatívnej úpravy, úprava týkajúca sa využitia finančných nástrojov v rámci prioritných osí 1 a 2, aktualizácia podmienok v súvislosti s vydaním Implementačného plánu RIS3 SK a definovaním domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK, presuny v rámci prioritnej osi 5, úpravy zásad výberu projektov vychádzajúce z potrieb implementačnej praxe, úprava definície finančného ukazovateľa FO02 a viaceré technické opravy, či aktualizácie informácií.

Čítajte aj:

Vrece zemiakov ministrom. Plavčan je vrcholom farizejstva

Smerácka výška dostala akreditáciu späť. Plavčan pre ňu pracoval

Poľnohospodárske dotácie majú pre mafiánske rozkrádanie problém

Pripomeňme, že z 300 miliónov eur, ktoré boli určené na vedu a výskum, nezískali v roku 2017 univerzity a prestížne vedecké inštitúcie takmer nič. 0 eur si napriek snahe pripísala napríklad aj Slovenská akadémia vied. Milióny a desiatky miliónov eur naopak získali súkromné firmy, z ktorých mnohé vznikli pár dní pred vyhlásením grantových výziev. Často nemali žiadneho garanta výskumu a javili znaky z napojenia napríklad na poslancov Slovenskej národnej strany.

Kontrolórov zo slovenských nezávislých inštitúcií, ale aj európskych úradov zarazila aj forma prideľovania dotácií. O miliónových grantoch pre jednotlivé obory často rozhodovali ľudia, ktorí z daného vedeckého smeru nemajú žiadne skúsenosti. Absolútne nefunkčný bol aj audit.

Vtedajší minister Peter Plavčan sa ohradzoval voči kritike médií a opozície. Po zarážajúcom mlčaní, kedy napríklad v čase najtuhšieho odporu verejnosti odišiel na letnú dovolenku, však napokon pri absencii argumentov bol donútený odstúpiť.

Pripomeňme, že dotácie stále ležia ľadom. Nakoľko je ich čerpanie časovo ohraničené, hrozí, že pre rozkrádanie na ministerstve ostane veda bez európskej podpory, ktorú v iných členských štátoch dávno transparentne rozdelili. Plavčanov postup v súčasnosti prešetruje Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope