Modrovský pre Biztweet: Polícia i prokuratúra sú nečinné

Za tento rok sa niekoľkonásobne zvýšil počet fyzických útokov na novinárov, v posledných rokoch nie sú výnimkou vypálené autá, vyhrážky rodinným príslušníkom či poškodzovanie súkromného majetku. Polícia i prokuratúra sú absolútne nečinné, dokonca sa zbavujú zodpovednosti, ku konkrétnym prípadom pristupujú tak, že ich zľahčujú. Predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský v rozhovore pre Biztweet.

Biztweet: Po tragických udalostiach z konca februára sa slovenská mediálna scéna mobilizovala. Premietlo sa to podľa vašich postrehov do kvality, alebo len akejsi razancie jej práce?

Daniel Modrovský: Skôr badať individualizované aktivity. Mediálnej scéne chýba takpovediac spoločný postup, ktorý by ukázal silu médií na Slovensku. Toto je nešťastie posledných desaťročí u nás, všetci sú príliš uponáhľaní, chýba tu vzájomné pochopenie, je tu aj veľký rozpor medzi súkromnými a verejno-právnymi médiami.

Biztweet: Je dobré ak udalosti, ktoré sa stali ovplyvňujú novinársku prácu?

Daniel Modrovský: Skôr nie ako áno. Novinár by sa mal pri svojej práci odpútať od všetkého, čo môže na neho pôsobiť rušivo. Každú tému, ktorú si vyberie by mal pripravovať čo možno najviac vo vlastnej réžii bez akýchkoľvek iných, najmä citových vplyvov ak tieto nemajú priamy súvis s témou. Osobne pociťujem najmä to, že sú novinári oveľa viac opatrnejší, viac jednotlivé podnety analyzujú, je tu však aj oveľa väčší tlak verejnej mienky.

Biztweet: Zvýšená razancia hlavne novinárskej kritiky je zapríčinená okrem ohavnosti vraždy z konca februára aj arogantnou reakciou slovenskej vlády. Čo by sa malo stať, aby sa vzťahy verejných činiteľov s novinármi napravili?

Daniel Modrovský: V prvom rade by tu mali existovať práva a povinnosti oboch strán. Zatiaľ tu máme len nepísané pravidlá, ktoré sa vôbec nedodržiavajú. Politiku a novinársku prax treba striktne od seba odlišovať, musia však existovať aj hranice slušného správania. K tomu, aby sa obe strany dokázali pochopiť je potrebné oveľa častejšie komunikovať. Nemám tým na mysli vzájomné stretávanie sa či niečo podobné. Hovorím tu o profesionálnom rešpekte, ktorý v drvivej väčšine európskych krajín existuje. Slovensko je žiaľ v tomto výnimkou.

V iných krajinách je prístup k novinárom zo strany politikov oveľa profesionálnejší, novinári sú braní ako partner, ochrancovia práv a slobôd. Na Slovensku sú novinári spájaní skôr s "rýchlymi" a často nepodloženými informáciami, politici ich často zneužívajú na svoje populistické úmysly a novinári sa im ani veľmi v tomto nebránia. Chýba tu čistá, nezávislá žurnalistika, nechceme tu politický marketing. Buď sa novinári naďalej budú venovať tejto hre alebo povedia nie. Politici buď začnú otvárať spoločensky prospešné témy alebo budú pokračovať v honbe na voliča za každú cenu.

Biztweet: Namiesto očakávanej pokory sa v súčasnosti vládni politici snažia média zase viac regulovať. Na jednej strane vyjadrovali novinárskej obci sústrasť na strane druhej ju napríklad označovali za vinníka úmrtia Pavla Pašku. Čo by bolo potrebné na to, aby sa novinári takýmto obvineniam mohli brániť?

Daniel Modrovský: Novinári sa musia zbaviť nálepky ľahkej obete, niekoho na koho možno hodiť akúkoľvek vinu. K tomu však potrebujú podporu zo strany verejnosti, o ktorú sa ale často sami pripravujú. Verejnosť aktuálne verí, že si za mnohé môžu novinári sami. Je to veľmi nepríjemné zistenie, ktoré ale platí aj kdekoľvek vo svete. Aj medzi novinármi sa nájdu čierne ovce, ktoré uberajú na vážnosti tohto povolania. "Novinárčina" - to je predovšetkým poslanie až potom zárobková činnosť. Opäť však narážame na vzájomnú nevraživosť medzi politikmi a novinármi. Tento problém však nevyriešime z roka na rok, iba postupnými krokmi. Novinári si musia získať predovšetkým naspäť stratený rešpekt, verejnú podporu no i stratené vzťahy medzi sebou.

Biztweet: Dnes vyzerá vzťah novinárov a verejných funkcionárov nerovnovážne. Zo strany funkcionárov existuje široká možnosť právnej obrany, podporená úspešnými verdiktami súdov. Na strane novinára je možnosť žalovať protistranu za často vulgárne obvinenia minimálna. Snažíte sa to ako syndikát zmeniť?

Daniel Modrovský: Snažíme sa to zmeniť už niekoľko rokov. Do legislatívneho procesu sme v období 2006 - 2015 zasiahli 14-krát. Naše pripomienky však boli zohľadnené iba minimálne, za čo môže najmä slabá podpora zo strany novinárskej obce. Ako organizácia združujeme necelú štvrtinu aktívnych novinárov. Často je ťažké určiť i to, koho vlastne zastupujeme. Mnohí novinári sa k tomuto povolaniu nehlásia, vyhovuje im anonymita. To, že v tlačovom zákone nemáme slovo novinár uvedené ani raz, naopak v Trestnom zákone sa už tomuto povolaniu či aktivitám spojenými s novinárskou činnosťou zákonodarcovia venujú oveľa podrobnejšie, netreba zdôrazňovať. Je tu opäť veľká disproporcia medzi ochranou a zodpovednosťou. Musí existovať vyváženosť, ktorú verím, že tentoraz dosiahneme. O niekoľko dní predkladáme na Ministerstvo kultúry SR materiál v ktorom sa dotkneme jednotlivých oblastí spojených s povolaním novinára, ktoré chceme upraviť. Či už sú to práva a povinnosti, ochrana zdroja, definovanie novinárskeho diela či prístup k investigatívnej žurnalistike.

Biztweet: Ako viete pomocť novinárovi, ktorý je neoprávnene obviňovaný? Ako viete pomáhať tým, ktorí boli zo strany verejných funkcionárov vulgárne napadnutí?

Daniel Modrovský: Nemyslím si, že vulgárne napadnutia sú prioritou. Novinári bojujú s oveľa väčším nebezpečenstvom ako sú urážky. Za tento rok sa niekoľkonásobne zvýšil počet fyzických útokov na novinárov, v posledných rokoch nie sú výnimkou vypálené autá, vyhrážky rodinným príslušníkom či poškodzovanie súkromného majetku. Polícia i prokuratúra sú absolútne nečinné, dokonca sa zbavujú zodpovednosti, ku konkrétnym prípadom pristupujú tak, že ich zľahčujú.

Na toto sa práve chceme sústreďovať, sami sme však ako organizácia obeťou nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní. Na Slovensku už dlhodobo pociťovať trend spojený s likvidáciou nezávislej žurnalistiky.

Za posledné dva roky sa nám sice podarilo niekoľko prípadov podporiť, či už právne, prostredníctvom medzinárodnej podpory alebo iným spôsobom, je to však stále málo k reálnemu počtu ohrozených osôb. Tu je potrebná podpora zo strany polície, prokuratúry či súdov. Systém na Slovensku v žiadnom prípade nefunguje, existuje tu len sebaklam, ktorý vyhovuje istým skupinám.

Biztweet: Čoraz viac sa rozmáha aj prístup štátnych inštitúcii, ktoré nechcú novinárom odpovedať, odpovedajú na časť otázok, či preukázateľne zavádzajú. Ako možno bojovať proti tomuto trendu?

Daniel Modrovský: Tu vidím hlavnú príčinu v zákone o slobodnom prístupe k informáciám. Je to skôr záplata na otvorené ústa ako reálna pomoc. Či už sú to novinári alebo samotní občania, každý by mal mať rovnaké právo na informácie.

Niektorí síce môžu argumentovať tým, že sa zákon zneužíva, týchto prípadov je však oveľa menej ako tých, v rámci ktorých sa dopláca na to, že informácie poskytnuté neboli. Osobne nechápem, prečo sa tejto oblasti nevenuje väčšia pozornosť zo strany štátnych orgánov, z našej strany sme ako organizácia pripravení pomôcť.

Čítajte aj:

Jedna pani povedala: Kľudné klamstvo obrany

Jedna pani povedala: Kažimírov audit

Babiš médiá ovplyvňuje dlhodobo. Hovorí čo písať a čo nie

Biztweet: Prístup štátu k novinárom urobil po vražde Jána Kuciaka so snúbenicou Slovensku medzinárodnú hanbu. Zarazil zahraničných reportérov a poburuje českých kolegov pre prípad vypočutia Pavly Holcovej. Prečo vláde nezáleží na zahraničnej vizáži Slovenska?

Daniel Modrovský: Vláda Slovenskej republiky sa skôr cíti byť nedotknuteľná, akoby sa jej to netýkalo. Stále tu vidíme tie isté chyby. Nikto sa z ničoho nepoučil. Zlyháva komunikácia, chýba tu pozitívny imidž vlády. Tento stav sa žiaľ nebude dať udržať donekonečna. Nechcem tu hovoriť o nejakej vzbure alebo podobne. Skôr sa tu akoby opakuje história spred 20 rokov. Je tu cítiť aroganciu moci, je to však najmä o ľuďoch, ktorí kopírujú len rozhodnutia na najvyšších miestach. Zahraničie sa zatiaľ díva na Slovensko opatrne, nemám pocit, že by sme boli čiernou ovcou Európy.

Vždy sa však dokážeme niečím, ako tomu bolo v prípade Pavly Holcovej pripomenúť - v negatívnom zmysle. Absentuje tu skôr zdravý rozum, osobný prístup, nikto nevie vysvetliť, prečo sa to stalo, prečo sa takýmto poburujúcim spôsobom pristupuje k riešeniu záležitostí.

Biztweet: Aké kroky pre nápravu robíte vy ako syndikát. V Českej republike je napríklad váš ekvivalent aj právne aktívny voči lžiam prezidenta Zemana.

Daniel Modrovský: Odsúdiť vyjadrenie politika či štátneho úradníka je veľmi ľahké. Je to tá najzákladnejšia vec, ktorá sa dá urobiť. Kritika sa však musí premeniť na fungujúci systém, ktorý takýmto vyjadreniam v budúcnosti bude schopný automaticky zamedziť. V tomto prípade vidíme ako možnosť vybudovanie takzvaného Mediálneho centra, zatiaľ ho pracovne nazývame jako centrum spolupráce. Opäť sa snažíme o spojenie so všetkými médiami a novinármi. V budúcnosti by sme napríklad mohli reagovať spoločne a s oveľa väčšou intenzitou, čo by skutočne mohlo dopadnúť na úrodnú pôdu. Skôr ako represia je lepšie ukázať, že takéto prejavy nebudeme tolerovať.

Biztweet: Ako vnímate dianie v RTVS. Má novinárska obec možnosť zasiahnuť do samovôle vedenia?

Daniel Modrovský: Nemyslím si, že je to ojedinelý prípad. Skôr sa k nemu po nedávnych udalostiach pristupuje oveľa citlivejšie. Každé vedenie robilo nemalé zmeny v oblasti personálnych zdrojov. Nikdy to však nebolo dostatočne odkomunikované v čom vidím najväčší problém. Verejno-právne médiá sa naďalej nevedia zbaviť nálepky politického nástroja. Politici najmä v poslednom období čoraz častejšie zasahujú do voľby orgánov, osobne, nechápem prečo ako krajiny nedokážeme rozhlas a televíziu odpolitizovať.

Obhajovať sa zo strany politikov tým, že tieto veci sa dejú aj v Poľsku či Maďarsku v oveľa väčšej intenzite u mňa neobstojí. Syndikát v tejto súvislosti síce začal mediáciu ktorej cieľom je primäť jednotlivé skupiny k rokovaniu, zatiaľ sa nám to ale nedarí. Problémom je však spolitizovanie RTVS a toto ako organizácia vyriešiť nedokážeme.

Biztweet: Ak má byť na tom, čo sa v minulých mesiacoch stalo, niečo dobré, tak to, že sa v slovenských médiách predsa trocha rozvinul dopyt po investigatíve. Myslíte, že bude tento trend pokračovať, alebo „vyšumí“?

Daniel Modrovský: Novinári si začali uvedomovať svoju dôležitosť v spoločnosti, zatiaľ to však vplyv na kvalitu investigatívnosti nemá. Je síce pozitívne vedieť, že si aj bežní ľudia uvedomujú, že môžu niečo zmeniť za pomoci novinárov, celkovým prístupom to však neotriaslo. Médiá skôr riešia vlastné problémy a spoločnosť stále nevyšla z vlastnej apatie. Nemám teraz na mysli verejné protesty, skôr mi chýba uvedomenie si každého z nás, že aj ja môžem na niečo upozorniť, niečo v spoločnosti zmeniť. Stále je to o nás samotných. Tu už nejde o novinárov, tu ide o progres v spoločnosti.

Biztweet: Hlavne z radov SNS sa ozývajú hlasy volajúce po ďalšej regulácii médií. Je to podľa vás férová požiadavka?

Daniel Modrovský: Priznám sa, že nie som za prílišnú reguláciu médií. Jednoznačne som ale za ich odpolitizovanie, najmä na regionálnej úrovni. Práve tu vidím najväčšie nedostatky nakoľko vo vedení mestských spoločností či redakcií figurujú poslanci či dokonca primátori a starostovia. Tento stav deformuje mediálne prostredie u nás, má vplyv na celú krajinu. Venovať sa treba skutočným problémom, nie tomu ako niekoho obmedziť napríklad v prípade reklamy či obsahu.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope