Mzdové účtovníctvo pre firmy

Pri podnikaní sa stretávame s rôznymi administratívnych povinností ktoré vyplývajú zo zákona a sme povinných ich viesť.

Jednou z takýchto oblastí je aj mzdové účtovníctvo. Ako už z názvu vyplýva jedná sa o účtovanie miezd a s nimi spojených ďalších úkonov. Táto povinnosť sa týka každého podnikateľského subjektu ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca. Z toho vyplýva že sa jedná o jednu z najčastejších foriem administratívy pre podnikateľov. Existuje samozrejme možnosť vedenia si mzdového účtovníctva vo vlastnej réžii ale oveľa rozšírenejší model je využívanie externých profesionálnych služieb.

Takouto špecializovanou firmou je aj Solidita ktorá sa zaoberá prevažne účtovníctvom a auditom. Využitím profesionálnej firmy na vedenie účtovníctva dosiahnete istotu že Vaše mzdy sú účtované v zmysle zákona a súvisiacich vyhlášok. Nebudete musieť neustále sledovať zmeny zákonov a nariadení a budete sa naopak môcť venovať svojmu hlavnému zameraniu. Vedenie mzdového účtovníctva teda zahŕňa hlavne výpočet mzdy a to ako hrubej tak aj čistej z pokladov evidencie dochádzky.

Z toho tiež vyplýva výpočet daní a odvodov do poisťovní. Taktiež to zahŕňa elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zamestnancov do pracovného pomeru ale aj ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu s úradmi. Toto sú iba najčastejšie úkony ktoré Vám firma ponúkajúca mzdové účtovníctvo vie zabezpečiť. Je toho ale ešte oveľa viac. Takisto ako si dnes upratovanie firiem alebo obchodných či administratívnych priestorov nerobíte vo vlastnej réžii tak aj v prípade účtovníctva je forma outsourcingu tou lepšou alternatívou.