Slovensko žiada zrušenie rakúskej sociálnej reformy, protiopatrenia nespomína

Ministerstvo práce chce spolu s rezortom zahraničných vecí zablokovať chystanú rakúsku zmenu vyplácania sociálnych dávok pracovníkom z cudziny. Protiopatrenia zatiaľ nezvažuje.

Návrh na indexáciu rodinných prídavkov pre migrujúcich pracovníkov je podľa ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v rozpore s ideou jednotnej Európy ako aj s princípom rovnakého zaobchádzania, a preto občania Európskej únie majú právo na sociálne dávky v identickej výške a nie podľa jednotlivých národných ekonomických parametrov.

„Taktiež zastávame názor, že je to v rozpore so snahami o posilňovanie sociálnej dimenzie Únie a snahami o výraznejšie zbližovanie pracovných a sociálnych podmienok členských štátov, čo je cieľom Európskeho piliera sociálnych práv,“ uvádza pre Biztweet rezort práce.

Pokiaľ ide o náklady na rodinné dávky vyplácané Rakúskom do cudziny, tak majú v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu - v roku 2013 malo Rakúsko výdavky na prídavok na dieťa 192 miliónov euro pre približne 94 detí detí, v roku 2014 to bolo 227 miliónov euro na 111 tisíc detí, v roku 2015 približne 249 miliónov euro na 122 tisíc detí a v roku 2016 to bolo 273 miliónov euro na 132 tisíc rodinných príslušníkov. Čísla pracovníkov za Slovensko nie sú známe. Predpokladá sa však, že v Rakúsku pracuje až 40 tisíc slovenských pracovníkov.

Dopady novej právnej úpravy na výšku vyplácaných dávok budú výrazné. „Z celkovej sumy 63,3 milióna euro, ktorá bola vyplatená na Slovensko, by bolo vyplatených podľa novej rakúskej právnej úpravy iba 40,07 milióna,“ prepočítava ministerstvo práce.

Čítajte aj:

Ohľadom Čistého dňa sa rieši odvolanie

Váhostav vyplatil štátu skoro 2 milióny. Čaká ho ďalšia splátka

Súd stále nepozná termín pojednávania o budúcnosti Kotlebovcov

Migrujúci zamestnanec sa v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti v členskom štáte podieľa na tvorbe štátneho rozpočtu a prispieva rovnako k ekonomickému rastu krajiny, v ktorej danú prácu vykonáva. Preto rozdeľovanie podľa štátnej príslušnosti nedáva podľa Slovákov zmysel.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v záležitosti koná v úzkej súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. Na otázku aké konkrétne protesty chystá, či na to, či je v hre aj protiopatrenie ale neodpovedá.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope