Ohľadom Čistého dňa sa rieši odvolanie

Po zrušení kontroverzného resocializačného zariadenia Čistý deň prichádza k ďalším právnym sporom. S postupom po zrušení je nespokojných 22 účastníkov.

Na otázku, či sa ešte v Čistom dni stále liečia nejakí klienti nám ministerstvo práce odpovedalo polovične a snažilo sa vyjadriť len k detskému klientovi. „V RS Čistý deň nie je žiadne dieťa. O každej zmene musel rozhodovať súd. Posledné dieťa bolo neodkladným opatrením, vykonateľným dňa 19.3.2018, zverené do starostlivosti matky,“ uvádza hovorkyňa Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Daniela Rodinová.

O plánovanom zrušení akreditácie hovorilo ministerstvo v polovici augusta 2017. Predchádzalo tomu niekoľkomesačné hlučné ticho, kedy minister dlho ignoroval závažné podozrenia o praktikách strediska, podozrenia z jeho ekonomických nezrovnalostí a dokonca perzekuoval úradníkov, ktorí zariadenie kritizovali.

Dôvodom očakávaného odobratia akreditácie bolo potvrdenie polície, že v obnovenom trestnom konaní vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania proti bývalému pracovníkovi resocializačného strediska.

Zariadenie Čistý deň čelilo od septembra 2016 viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia.

Rozhodnutie o zrušení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemá odkladný účinok, z toho dôvodu bolo rozhodnutie vykonateľné oznámením rozhodnutia poslednému účastníkovi konania až 7. marec 2018. Nezisková organizácia Čistý deň, Galanta od toho času nemôže vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čítajte aj:

Oko za oko? Richter je na odstrel

Richter by mal skončiť. Čistý deň odhaľuje nefunkčnosť systému

Vláde dochádzajú nápady. Ficova fixka škrtla cudzí program

„Nezisková organizácia Čistý deň, Galanta podala voči rozhodnutiu ministerstva o zrušení akreditácie rozklad prostredníctvom svojej právnej zástupkyne,“ uvádza Rodinová.

O tom, že sa trauma sociálneho ministerstva bude preťahovať, svedčí aj mohutná opozícia voči kritikom rozhodnutia. Rozklad podalo celkovo 22 rodičov klientov a ďalších subjektov.

„Prvostupňový správny orgán sa zaoberal podanými rozkladmi. Prvostupňový správny orgán považuje napadnuté rozhodnutie za správne a vydané v súlade so zákonom, spisový materiál bol predložený odvolaciemu orgánu a prebieha konanie o rozklade,“ dodáva hovorkyňa ministerstva.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope