Slovenské medicínske startupy môžu zabojovať o 135 tisíc EUR

Rozbiehajú sa programy podpory inovatívneho podnikania s uzávierkami 27. apríla a 15. mája

Združenie najvýznamnejších európskych medicínskych a farmaceutických spoločností EIT Health, otvára výberové konania do troch programov určených startupom podnikajúcim v zdravotníctve. Vybrané projekty si rozdelia 135 tisíc EUR a získajú ďalšie formy podpory pri vývoji svojich nápadov do podoby vhodnej pre trh. European Health Catapult, HeadStart Funding a InnoStars Awards sú akcelerátory a mentoringové programy, ktoré pomáhajú inovatívnym projektom s rozjazdom a profesionalizáciou podnikania. Taktiež im otvárajú obchodné príležitosti vďaka kontaktom a rozhľadu členov EIT Health naprieč európskymi trhmi.

European Health Catapult je mentoringový projekt na báze súťaže, určený malým podnikom s menej ako 50 zamestnancami. Zúčastniť sa môžu tiež tímy a startupy, ktoré už pôsobia na poli medicínskej techniky, vybavenia pre biotechnologické aplikácie a digitálnych zdravotníckych nástrojov. Výberové konanie sa končí 27. apríla. Program obsahuje konzultácie biznis plánu a tréning vyjednávacích i ďalších dôležitých schopností. Účastníci navyše dostanú prístup do databanky medzinárodných investorov EIT Health Investors Network. Prvých 15 vybraných spoločností absolvuje dvojdňové školenie zručností kľúčových pre podnikanie, a 9 regionálnych finalistov dostane 35 tisíc EUR ako investíciu nepodmienenú zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti. Finalisti novembrového kola pocestujú na EIT Health Summit v Londýne, kde prvý traja v každej kategórii prevezmú po 20 tisíc, 15 tisíc respektíve 10 tisíc EUR.

HeadStart Funding s uzávierkou 27. apríla je otvorený začínajúcim projektom a malým podnikom. Kladie si za cieľ uľahčiť vývoj nových produktov a služieb zameraných na zlepšenie medicínskej starostlivosti, zdravý životný štýl a aktívne starnutie. Program ponúka podporu s ich uvedením na trh. Odborníci pomôžu inovatívnym podnikateľom s prípravou ich produktu a marketingom, taktiež sprostredkujú kontakt s potenciálnymi zákazníkmi, partnermi, investormi a ďalšími stakeholdermi.

InnoStars Awards je grant určený malým a najmenším podnikom, vývojárskym tímom a startupom v zdravotníckom a IT priemysle, ktoré už majú k dispozícii prototyp, či základný model svojho výrobku (Minimum Viable Product). Účastníci získajú mentoring a školenia zamerané na rozvoj ich podnikania, v rámci ktorých budú ich biznisové plány konfrontované s najskúsenejšími profesionálmi z branže. Pre ďalší vývoj svojich produktov dostanú 8 tisíc EUR, pričom expertmi vybrané tri najsľubnejšie projekty si rozdelia 60 tisíc EUR. Uzávierka prihlášok je 15. mája.

Osemtýždňový Smart Ageing Bootcamp je validačný program trhovej pripravenosti výrobkov a služieb, zameraných na zvyšovanie kvality života seniorov: nové riešenia na poli medicínskej techniky, biotechnológií i digitálnej zdravotnej starostlivosti. Môžu slúžiť prevencii alebo podporovať aktívny životný štýl, nahrádzať stratené fyzické funkcie alebo liečiť chronické choroby. Účastníci seminára sa v jeho rámci stretnú s 11 potenciálnymi zákazníkmi a investormi. Celkovo absolvujú viac ako 500 stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi.

Venture Lab je štvormesačný akceleračný program, konajúci sa v Budapešti. Je určený projektovým tímom a malým podnikom v zdravotníctve a biotechnológiách, ideálne v štádiu prípravy zámeru, či prvotných fázach jeho realizácie. Účelom programu je zvýšiť biznisové zručnosti jednotlivcov i tímu.

Go2China je program určený už rozvinutým startupom, či malým a stredným podnikom. Cieľom je uľahčiť im vstup na čínsky trh. Účastníci získajú hlboký rozhľad o fungovaní biznisu v Ríši stredu a kontakty kľúčové pre úspech na tamojšom trhu, napríklad na špičky vlády metropoly Šen-čen. Uzávierka prihlášok je 14. mája.