Bratislavský prístav zmení tvár. Za európske peniaze

Slovenská vláda chystá v rámci eurfondov čerpať aj peniaze na úpravy korýt riek, či bratislavského prístavu.

Slovenská vláda chystá v rámci eurfondov čerpať aj peniaze na úpravy korýt riek, či bratislavského prístavu.

"Ministerstvo dopravy finalizuje rokovania s Európskou komisiou o obsahu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre roky 2014 - 2020. V rámci neho je vyčlenená samostatná prioritná os venovaná podpore vodnej dopravy," potvrdzuje hovorca rezortu dopravy Martin Kóňa.

Súčasťou linky európskych peňazí majú byť dotácie, ktoré budú smerovať na rekonštrukciu bratislavského verejného prístavu, či rozširovanie úzkych ciest na Dunajskej vodnej ceste.

 

"Všetky tieto aktivity majú za cieľ revitalizovať tento druh dopravy, ktorý je vo všeobecnosti vnímaný ako ekologický a vhodný pre vybrané druhy nákladov, čím môže pomôcť odbremeniť naše cesty od tranzitujúcej nákladnej dopravy," dodáva Martin Kóňa.

Slovensko tak sleduje smer, ktorým sa uberajú Česi. Tí vyčleňujú na úpravu korýt Labe a Vltavy miliardy českých korún. Do riek smerujú nielen z vreciek Bruselu ale aj vlády. Prinášajú však pekné výsledky - napríklad výrazný rast českej lodnej turistiky.

 

Čítajte viac:

Slováci doručili Bruselu zoznam opráv eurofondov. EÚ dá do jesene vedieť, či doplatí eurofondy

Vláda má problém. Čerpanie eurofondov je kvôli korupcii ohrozené

Zrušenie ciel Ukrajine ušetrí Európskej únii stovky miliónov. Slováci úsporu nevedia vypočítať

Európska únia chystá prijatie Partnerskej dohody. Slováci podpíšu dokument roka

Ficove jasle a škôlky zaplatí EÚ

Vláda žiada od Bruselu peniaze pre slovenské lode