Bratislava stále nevie, či smie rekonštruovať Hlavnú stanicu

Hlavné mesto Slovenska sa súdi s investorom, ktorý za šesť rokov nenaplnil sľub rekonštruovať železničnú stanicu. O prípade rozhoduje Najvyšší súd.

Ten rieši dovolanie, ktorým chce mesto zrušiť predošlé rozhodnutie krajského súdu. Ten totiž neodkladným opatrením zo dňa 13. apríla 2017 nariadil, aby hlavné mesto znášalo odklad povinnosti odovzdať skolaudované objekty a plánované investície, ktorým sa zaviazala spoločnosť Transprojekt.

S tou mesto po dlhoročných sporoch prerušilo spoluprácu po tom, čo 31.12.2016 vypršala platnosť predtým podpísanej zmluvy k projektu. Podľa tejto zmluvy mala spoločnosť Transprojekt, s.r.o. najneskôr do 31.12.2016 odovzdať mestu bezodplatne do vlastníctva skolaudované stavebné objekty a plánované investície.

„V rámci tejto zmluvy hlavné mesto poskytovalo investorovi potrebnú súčinnosť a splnilo všetky svoje záväzky z nej vyplývajúce. Žiaľ, investor nesplnil, čo sľúbil a projekt predstaničného priestoru hlavnej stanice ŽSR za viac ako 6 rokov nedokázal zrealizovať, čím poškodil všetkých Bratislavčanov, ako aj návštevníkov hlavného mesta,“ uvádza pre Biztweet hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Aktuálny a stále platný verdikt krajského súdu, ktorý de facto znemožňuje vypovedať zmluvu s Transprojektom je podľa názoru hlavného mesta nesprávny. „Súd rozhodol o neodkladnom opatrení dávno po tom, ako sa zmluva stala neplatná. Z tohto dôvodu hlavné mesto v uvedenej veci uplatnilo mimoriadny opravný prostriedok a podali sme dovolanie na najvyšší súd. Súdne konanie stále prebieha,“ hovorí Onufer.

Neodkladné opatrenie podľa výkladu vedenia Bratislavy mestu nezabraňuje užívať svoj majetok a robiť na ňom rôzne úpravy alebo investície. Budovu, ktorá je v správe Železníc Slovenskej republiky začalo mesto aspoň čiastočne rekonštruovať.

Čítajte aj:

BSP považuje ropovod do Rakúska za hotovú vec. Žigovi nerozumie

Bratislava na Hlavnú stanicu rezignovala. Počká na zánik zmluvy

O bratislavskom letisku rozhodnú Érsek a Kažimír

V predchádzajúcich rokoch 2015 a 2016 mesto muselo zabezpečiť opravu vozovky, chodníkov, ostrovčekov a obrubníkov, debariérizáciu prechodov (celkovo 6 000 m2), sanáciu a náter zastrešenia chodníka k zastávke, náter oporného múru a antigrafity náter, ako aj výmenu pohyblivých schodov k električkám.

„Celková suma predstavovala zhruba 450 tisíc eur. Hlavné mesto má i v roku 2017 v pláne revitalizáciu a vylepšenia na Námestí F. Liszta, predovšetkým vybudovanie výťahu k električkovému nástupisku, pokračovanie náteru zastrešenia pri zastávkach MHD, vybudovanie betónového podkladu na zastávkach a tiež výmenu verejného osvetlenia za LED technológiu. To znamená ďalších 100 tisíc eur,“ sľubuje hovorkyňa mesta.

Samotná budova hlavnej stanice patrí železniciam. S nimi chce mesto vo vlastnej réžii pracovať na kompletnej rekonštukcii. Potrebuje však k tomu uspieť na Najvyššom súde.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope