Z anarchie multimiliónový biznis. Naše finančné družstvo sa blíži ku kľúčovej fáze

Alternatíva k štátnemu sociálnemu systému, či neistému zamestnaniu. Idea družstva sa ani rokmi nezmenila. Presvedčila tisíce ľudí a priniesla niekoľkomiliónový majetok.

Myšlienka založiť spoločenstvo ľudí, ktorí sa navzájom postarajú o pasívne príjmy časom nahradzujúce štátne penzie, či plat v práci, znela pred šestnástimi rokmi, kedy bolo založené Naše finančné družstvo, ako odvážny experiment. Firma však myšlienkou uchvátila tisíce ľudí a dnes stojí na prahu etapy, ktorá začne členom prinášať pasívne príjmy. 

"Vízia bola a je vybudovať alternatívu štátneho dôchodku dostupnú pre širokú verejnosť," spomína na začiatky zakladateľ a predseda predstavenstva NFD a Tradičného družstva Martin Cigánek. 

K naplneniu cieľov sa podľa neho spoločnosť priblížila hlavne vďaka tomu, že sa jej vedenie sústredilo na cieľ a nenechalo sa odradiť nepriaznivými okolnosťami, akými boli napríklad spory s IT partnerom, či bývalým členom družstva.

"Asi najviac pomohlo, že sme nikdy nevybočili zo zvolenej cesty. Najväčší skok nastal keď sme finalizovali viacročné projekty a zožali sme úrodu v podobe značného rastu majetku v podobe prevzatia do vlastníctva niekoľkých nehnuteľností, s ktorými sme podnikali viacero predošlých rokov," hovorí Cigánek.

Naše finančné družstvo má dnes zhruba 5000 členov. Najvýraznejší nárast počtu ľudí, ktorí sa nejakou formou do života družstva zapojili zaznamenala spoločnosť v rokoch 2010 a 2011. Čo sa týka hospodárenia však firma zabodovala v roku 2016. Zaznamenala zdvojnásobenie hodnoty majetku.

Čisté obchodné imanie firmy sa vtedy zvýšilo z 4 miliónov eur na skoro 9 miliónov. Rok 2017 bol následne o finalizácii investícií rozbehnutých v roku pred ním. 

NFD Martin Cigánek

Priame investície členov do projektov družstva dosahujú hodnotu zhruba 10 percent celkovej hodnoty jeho majetku. Najpodstatnejší je investičný kapitál a nepriame investície, ktoré vytvárajú. "Členovia majú možnosť investovať čas, energiu, prípadne si kúpiť produkt či službu od družstva. Teda ide o „výmenný obchod“, keď člen investuje čas do spolupráce, na druhej strane družstvo získa vyšší príjem, čo zároveň zvýši podiel člena na zisku. My v družstve tomu hovoríme organické podnikanie, kde vytvárame príležitosť, zamestnanie, prinášame prácu a na druhej strane člen získava možnosť si zarobiť vo forme zamestnania, alebo podielu na zisku," vysvetľuje vzťah členov družstva Cigánek. 

Aktívni členovia vytvárajú z hľadiska družstva to najvýznamnejšie – aktíva - ktoré im spätne prinesú budúce pasívne príjmy, či podiely na zisku a nefinančné benefity. 

Hlavnou myšlienkou je urobiť z členov podielníkov firmy, ktorým na účet chodia pravidelné platby. "Celý projekt tvorby pasívnych príjmov delíme na 4 etapy. Prvá bola predaj myšlienky a získanie veľkého počtu členov, druhá bola vytvorenie veľkých objemov obratov, čiže tvorba investičného kapitálu, v tretej etape nasledovalo vybudovanie projektov, ktoré budú generovať pasívny príjem. Teraz sme v poslednej štvrtej, kde sa snažíme osamostatniť vytvorené projekty," popisuje to, na čo sa členovia Tradičného družstva tešia najviac Cigánek. 

Po skončení poslednej fázy, ktorá by nemala trvať viac než pár rokov, by mali družstevníci dosiahnuť na pasívne príjmy, pričom ich výška bude závisieť od aktivity jednotlivých členov a hodnoty firemného majetku. "Príjmy nemajú strop, ale aktívny člen má tento podiel vo výškach približne dvojnásobku minimálnej mzdy, ale u aktívnejších je to aj oveľa viac. Pri členovi spotrebiteľovi sa podiel na zisku (pasívny príjem takzvaná refundácia) bude približovať k priemernej výške jeho mesačných obratov," vysvetľuje šéf Našeho finančného družstva a Tradičného družstva.

Medzi kľúčové produkty družstva patria platobný účet CreditPay, ktorý ponúka družstevníkom zvýhodnené nákupy v družstevnom eshope – Tržnici, či obľúbený Program Vacation, ktorý umožňuje členom družstva cestovať bez nákladov na ubytovanie.

Čítajte aj:

NBS udelila platobnú inštitúciu družstvu

Film Europe je v Beneluxe a poškuľuje po Škandinávii

K novému smerovaniu družstva patrí aj zelená energia. NFD napríklad ponúka využiť aj prevádzkovať jedinečnú technológiu - čistenie motorov v autách vodíkom – CarbonCleaner, zaujímavým projektom je aj Eco energy point. "Len nedávno sa nám podarilo dosiahnuť ohromujúcich výsledkov v našom výskume zameranom na výrobu elektrickej energie cez nami vyvýjaný generátor. Generátor vyrábajúci elektrinu bude možné použiť aj pri veterných turbínach. Zatiaľ sa snažíme odhalený princíp výroby elektrickej energie implementovať do praxe. Chceme ním nabíjať batérie a tými zásobovať domy a malé prevádzky, hľadáme aj možnosť ako ním nabíjať batérie v elektromobiloch," plánuje Martin Cigánek. 

Jedna z pomyselných divízií Našeho finančného družstva funguje taktiež v stavebnom odvetví prostredníctvom dcérskej firmy a jej kmeňových zamestnancov. Firma ukončila rekonštrukciu a dostavbu Penziónu Grosek, totálnu rekonštrukciu firemnej budovy, dokončuje stavbu zrubu pod Tatrami a kolauduje 15 bytov a 1200 metrov štvorcových komerčných priestorov v Starej Ľubovni. V budúcom roku plánuje rekonštrukciu družstevných apartmánov v Španielsku.

NFD Stará Ľubovňa

Členovia Našeho finančného družstva budujú investičný majetok firmy aj obratmi cez platobné brány a finančnými produktami. Majú napríklad možnosť spoločného skupinového nákupu zlata, ktoré zvýhodňuje kupujúcich a družstvo zas pomáha diverzifikovať kapitál. Využívanie družstevnej platobnej brány Creditpay zas produkuje nemalé finančné obraty a šetrí náklady, ktoré by družstvo míňalo za prevádzku cudzej platobnej brány. V súčasnosti sa cez platobnú bránu družstva presúva 100 až 120 miliónov eur v stovkách tisíc transakcií ročne.

Na prevádzku platobnej inštitúcie muselo družstvo získať pre svoju dcérsku spoločnosť povolenia regulátora. Práve licencovanie platobnej inštitúcie od Národnej banky Slovenska bol jedným z najťažších, ak nie najťažším projektom v histórii spoločnosti. 

"Trvalo 2 roky intenzívnej práce a následne sme museli zainvestovať obrovský kapitál do softvéru. Táto činnosť nám priniesla neoceniteľnú skúsenosť a značne sprofesionalizovala našu činnosť na každom úseku. Dnes si CreditPay prevádzkujeme sami a prinášame nový produkt pre verejný trh - BonoPay - platby mobilným telefónom," hovorí Cigánek.

 

poznámka: Tradičné družstvo je dcérskou firmou NFD a preberá časť jeho aktivít