Európska únia chystá prijatie Partnerskej dohody. Slováci podpíšu dokument roka

Brusel sa podľa zdroja biztweet.eu chystá prijať Partnerskú dohodu so Slovenskom. Tá krajine pod Tatrami zaručí stovky miliónov eur na najbližšie roky

Brusel sa podľa zdroja biztweet.eu chystá prijať Partnerskú dohodu so Slovenskom. Tá krajine pod Tatrami zaručí stovky miliónov eur na najbližšie roky.

Dokument roka, ak nie päťročnice. Tak možno z pohľadu európsko - slovenskej politiky nazvať Partnerskú dohodu. Zmluva Bratislave zaručí dostupnosť financovania operačných programov Európskej únie na obdobie 2014 - 2020.

Partnerskú dohodu schválila slovenská vláda ešte vo februári. Podľa informácií biztweet.eu ju Európska komisia prijme tento piatok (20.6.)

O čo ide? Partnerská dohoda je najdôležitejší dokument národnej úrovne na využívanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie, teda Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v programovom období 2014 – 2020. Súčasťou dokumentu je aj cieľ Európska územná spolupráca podporovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Preložené do ľudskej reči zmluva Slovákom zaručí preplácanie príspevkov z jednotlivých európskych programov a určí podmienky za akých ich Slovensko bude môcť čerpať.

Prijatie dohody tak určí koľko peňazí dostanú pôdohospodári, koľko vedci, či to, aký balík dostane vláda na zamestnávanie mladých ľudí.

Slovenská republika bola pri prijímaní dokumentu jedným z najaktívnejších štátov. Po zapracovaní pripomienok Bruselu tak dôjde k potvrdeniu dohody na európskej úrovni.

 

Ako k tomu došlo:

28.6.2013 návrh PD SR bol predložený na neformálne posúdenie EK; SR patrí medzi prvých päť krajín spolu s Maďarskom, Fínskom, Švédskom a Litvou, ktoré predložili akceptovateľný
návrh partnerskej dohody

9. 8. 2013 – SR prijala neformálne pripomienky k prvému návrhu PD SR

13. 9. 2013 – neformálne rokovanie s EK k pripomienkam predloženým EK k 1. návrhu PD SR (SR je prvým členským štátom EÚ, kde prebehlo neformálne rokovanie k zaslaným pripomienkam EK k návrhu partnerskej dohody) 

do 6. 12. 2013 – postupné zasielanie jednotlivých častí PD SR upravených v zmysle pripomienok EK na ďalšie neformálne pripomienkovanie EK

20. 12. 2013 – zverejnenie prijatých nariadení EÚ pre EŠIF v Úradnom vestníku EÚ

22. 1. 2014 – 4. 2. 2014 – medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu PD SR

31. 1. 2014 – pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti

12. 2. 2014 – na základe odporúčania Rady vlády pre PD vláda schválila Partnerskú dohodu 2014-2020 so zapracovanými pripomienkami aj z PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti

 

 

Čítajte viac:

Brusel prišiel s odporúčaniami. Slováci boli kritikou zahrabaní pod zem

Vláda má problém. Čerpanie eurofondov je kvôli korupcii ohrozené

Ako sme zostrelili Kažimírovu kačicu