Predajcovia energií podvádzajú. Najvyššie pokuty dostali SPP a ZSE Energie

Klamstvá o firme, z ktorej prichádzajú, či falošné sľuby. Predajcovia energetických produktov používajú pri predaji tvrdé praktiky. Stovky z nich podvádzajú. Najvyššie pokuty pre pochybenia vlani zaplatil SPP a ZSE Energia

Klamstvá o firme, z ktorej prichádzajú, či falošné sľuby. Predajcovia energetických produktov používajú pri predaji tvrdé praktiky. Stovky z nich podvádzajú. Najvyššie pokuty pre pochybenia vlani zaplatil SPP a ZSE Energia.

„Úradu bolo v roku 2015 od odberateľov doručených 512 podaní, v roku 2016 to bolo zatiaľ 211 podaní (stav k 19. 05.2016),“ odpovedá biztweetu na otázku koľko sťažností Slováci podávajú voči praktikám predajcov hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Najčastejšie podvodné taktiky predajcov sa týkajú zámerných klamstiev. „Z konkrétnych sťažností od oklamaných zákazníkov vyplýva, že obchodní zástupcovia pri  uzatváraní zmlúv často používajú rôzne manipulačné metódy, aby ich zámerne uviedli do omylu. Predstavia sa ako zamestnanci  “slovenských plynární či elektrární“ a vyžiadajú si výpisy a faktúry za elektrinu a plyn, aby získali čísla odberných miest. Zavádzajú nič netušiacich občanov tvrdením, že ich pôvodný dodávateľ končí a všetkých odberateľov prevezme nová spoločnosť a ak teraz neuzatvoria zmluvu môžu zostať bez elektriny alebo plynu,“ popisuje praktiky podvodných predajcov Radoslav Igaz. 

Ďalší zo špekulantov často tvrdia, že podpisom zmluvných formulárov získava zákazník lacnejšie energie, nič sa pre neho nezmení, iba faktúra mu bude chodiť od iného subjektu, prípadne, že uzatvára iba „predbežnú zmluvu“, avšak obchodný zástupca úmyselne zamlčí skutočnosť, že na základe splnomocnení, ktoré odberateľ udelí pri podpisovaní zmluvy dôjde k vypovedaniu ich pôvodnej zmluvy. Často pritom odmietajú ukázať cenník, prípadne čiastku, o ktorej dohoda hovorí neuvádzajú presne ani v zmluve.

„Obchodní zástupcovia veľmi často zámerne manipulujú s pojmami dodávateľ a distribútor, a takto u podvedených občanov vyvolajú dojem, že podpis zmluvy je len formalita,“ pokračuje Radoslav Igaz.     

Ak čakáte, že podvádzajú len akési špekulantské firmy, mýlite sa. Najvyššie pokuty v predošlom období dostali veľké firmy. ZSE Energia dostala v decembri minulého roka úhrnnú pokutu vo výške 9 tisíc eur  za bezdôvodné podanie námietky v procese zmeny dodávateľa, nezasielanie akceptačného listu, či nedodržanie lehoty na uhradenie kompenzačnej platby.

Čítajte aj:

Poľsko sa prekope do Nórska. Buduje plynové prepojenie aj so Slovenskom a Českom

Bohemia Energy rozšírila firemné štruktúry. Dosiahla obrat takmer 11 miliárd

Na Dunaji plánujú postaviť LNG terminály. Vrámci európskeho projektu

--

Spoločnosť SPP dostala v decembri 2015 úhrnnú pokutu vo výške 25 000 eur. Previnila sa uskutočnením procesu zmeny dodávateľa bez platnej uzatvorenej zmluvy, nedoručením konečného vyúčtovania platieb, požiadaním o zmenu dodávateľa plynu pred uzatvorením zmluvy, alebo nevrátením preplatkov v lehote splatnosti.

Firma Energie2 si v septembri minulého roka vykoledovala úhrnnú pokutu vo výške 2 200 eur za  nepredloženie dokladov v lehote stanovenej úradom, neuhradenie preplatku v lehote splatnosti a spoločnosť Business Commercial Finance dostala v marci tohto roka úhrnnú pokutu vo výške 2 500 eur aj za nezverejnenie (na svojej webovej stránke) cenníka, vyhodnotenia štandardov kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.