Marián Goga: Závislosť od štátnych zákaziek bol skutočne jeden z najväčších problémov

Vždy po vstupe do niektorého podniku bojujeme s frustráciou zamestnancov. Konateľ MSM Martin Marián Goga v rozhovore pre biztweet

Myslíte, že je prenájom štátnych firiem súkromníkom dobrým riešením?

Vždy po vstupe do niektorého podniku bojujeme s frustráciou zamestnancov. Štát nedal Novákom jedinú zakázku a ak by na ňom boli závislé, znamenalo by to koniec. Konateľ a riaditeľ MSM Martin Marián Goga v rozhovore pre biztweet.eu.  

Biztweet: V zbrojárskom biznise fungujete pár rokov. Ako šéf MSM Martin ste bojoval o prevzatie VOP Nováky – podniku, ktorému ste predtým šéfoval. Prečo boli VOP Nováky tak lákavým sústom?

Marián Goga: Aj keď sa to nezdá pri mojom veku, ale súčasťou zbrojárskeho priemyslu som viac ako 20 rokov. Situáciu vo VOP Nováky som dlhodobo sledoval a vždy mi bol jasný jeho potenciál. Vojenský podnik v Novákoch nebol pre mňa ani tak „lákavým sústom“ ako hovoríte, ale mal som veľmi jasnú predstavu ako by táto prevádzka mala fungovať, a aký je jej skutočný potenciál. Ako jej výkonný riaditeľ v predchádzajúcom období, keď bol podnik začlenený v štátnej správe, som mal len obmedzené právomoci, aj to iba smerom dovnútra organizácie. Nebol som ani členom predstavenstva či štatutárnych orgánov spoločnosti. Okrem toho, aj keď sa slovenská zbrojárska skupina rozrastie, napriek tomu že som pragmatik, zostane u mňa ako lokálpatriota pre podnik v Novákoch špeciálne miesto.

Biztweet: Podnik (Nováky) v minulosti nemal dobrú povesť. Štátom živené zákazky, prepúšťanie a tragické výbuchy. Nebál ste sa, že aj v dobe prenájmu budete zápasiť s obdobnými problémami?

Marián Goga: Štátny charakter podniku a jeho závislosť od štátnych zákaziek bol skutočne jeden z najväčších problémov, ktorý však rezort pod vedením ministra Glváča korektne odbúral a to modelom dlhodobých prenájmom, ktoré verejnosť veľmi dobre pozná. Umožnila sa tým aj väčšia flexibilita k expanzii na svetového trhy. Povedzme si však že hystériou, ktorá v súčasnosti vzniká okolo prideľovania štátnych zákaziek si sami blokujeme progres slovenského priemyslu. Takéto podniky sú vždy nastavené na čiastočné pokrytie zo štátnych zákaziek. Využívanie podnikov ministerstvami vo vlastnej krajine je vždy jasným a pozitívnym signálom pre zákazníkov za hranicami a naopak. Pokiaľ je  ministerstvo tlačené verejnou mienkou, aby hľadalo možnosti za hranicami a nie u domácich výrobcov a podnikov,  môže to vzbudzovať nedôveru v kvalitu práce podnikov vo vlastnej krajine. Čo sa týka tragických nešťastí, realizovali sme s tímom v MSM Nováky rozsiahly súbor akcií, a nastavili také opatrenia, aby sa riziko minimalizovalo na najnižšiu možnú mieru. Verím, že po rokoch budeme môcť zhodnotiť vysokú efektivitu opatrení, ktoré sme zaviedli.

Biztweet: Štát si so získaním zákaziek nevie dať rady, príde súkromník a dochádza k okamžitému rastu. Čím to je?

Marián Goga: Manažovanie podnikov bez robustných procesov štátnej aparatúry je omnoho pružnejšie a tok procesov je akcelerovaný úplne inou rýchlosťou pokiaľ tímy nie sú blokované štátnymi riadiacimi a dozornými zložkami. Nemalé úsilie a investície si vyžiadalo oslovenie a zainteresovanie špičkových obchodníkov v našej oblasti. Štátny aparát to bohužiaľ dokáže zmanažovať a vyargumentovať dosť ťažko.                     

Biztweet: Ako ste sa spoznal s Jaroslavom Strnadom (majiteľ Excalibur Army, pod ktorú MSM Martin patrí) ?

Marián Goga: Počas mojej kariéry som sa s pánom Strnadom príležitostne stretával dlhé roky počas pracovných rokovaní. V čase, keď som sa rozhodol pre odchod z postu Výkonného riaditeľa VOP Nováky, zvažoval som niekoľko ponúk. Jedna z nich bola od pána Strnada viesť podnik v Martine, kde mal vtedy menšinový podiel. Keďže som poznal prácu pána Strnada a vážil si jeho víziu, zásady a prístup k ľuďom, ponuku som prijal. Následne po prevzatí podielu v MSM Martin prichádzali jednotlivé príležitosti, ktoré sa snažíme realizovať a viesť k úspechu.

--

Čítajte tiež:

Jaroslav Kuracina pre biztweet: Pre vládu som verejný nepriateľ

Jozef Šétaffy pre biztweet: Situácia nie je pre podnikateľov priaznivá

Šéf pošty pre biztweet: Nemôžem brať to, že sa firma riadi zospodu

Prezident Liberlandu pre biztweet: Financie sme preniesli z Čiech do Hong Kongu

Zbyněk Stanjura pre biztweet: Babiš svoj politický vplyv využíva k výhodám pre svoje podniky

--

Biztweet: Excalibur je silným hráčom, viete si predstaviť, že časom v jeho štruktúrach budete stúpať aj ďalej?

Marián Goga: Myslím, že môžeme skonštatovať, že MSM už dávno nie je len malou prevádzkou skupiny s pomaly stúpajúcim progresom. Dnes sme ako MSM GROUP spolu s podnikmi v Trenčíne a v Banskej Bystrici, najnovšie aj s oboma podnikmi ZVS v Dubnici nad Váhom a prevádzkou v Snine, skutočne významným hráčom. Skupina MSM dnes zamestnáva viac ako 800 zamestnancov a jej obrat pre rok 2015 je plánovaný na viac ako 90 miliónov EUR, pričom ide o produkciu s vysokou pridanou hodnotou. Dá sa povedať, že MSM si dnes buduje  vlastnú slovenskú cestu.

Biztweet: O tom, že sa VOP Nováky pod vašim vedením darí vieme. Čo je však kľúčom úspechu firmy? Odkiaľ prišli hlavné zákazky?

Marián Goga: Ako som spomínal, chcelo to nemalé úsilie a investície do obchodných a marketingových aktivít. Samozrejme aj do personálneho pokrytia tak v tíme obchodného zastúpenia spoločnosti, ako aj pre pozície odborného vrcholového vedenia. Dnes sú na týchto pozíciách špecialisti s vynikajúcimi znalosťami, skúsenosťami ale aj kontaktmi vo svojej oblasti. Pre úspech je ale kľúčová zásadná zmena ľudí, ich myslenia a prístupu k práci. Vždy po vstupe do niektorého podniku bojujeme s frustráciou zamestnancov, ich profesionálnou stagnáciou a stratou dobrej praxe z čias konverzie, privatizácie a krízy. Zmena spôsobu myslenia ľudí nás stála veľa energie, času a investícií. Nastavili sme moderný motivačný systém, ktorý ľudí priamo zainteresuje na úspechu firmy. Zaviedli sme motivačné benefity, ktoré zdvihli priemernú mzdu v minulom roku v našich podnikoch o desať percent. Bohužiaľ sme sa aj museli rozlúčiť s mnohými, ktorí sa cez zmenu neboli schopní preniesť a museli uvoľniť miesto iným.

Biztweet: Prečo ste sa rozhodli venovať aj automotive výrobe a kto je v nej hlavným klientom?

Marián Goga: Prevádzky s portfóliom v automotive sa stali štandardom na konci 90tych rokov v rámci programu konverzie zbrojárskeho priemyslu. Slovenský zbrojársky priemysel bol vtedy po rozpade socialistického bloku v absolútnom úpadku a automotive projekty pomohli zabezpečiť pravidelný prísun finančných prostriedkov. Civilné projekty taktiež umožnili udržanie odborného personálu v časoch nedostatku zákaziek zo zbrojárskej oblasti. V čase môjho vstupu do týchto prevádzok už táto časť portfólia teda fungovala a ja som nevidel dôvod nepokračovať. V prevádzke Nováky sa v minulom roku podarilo obchodnými a marketingovými aktivitami získať významného zákazníka zo segmentu automotive pre prevádzku povrchových ochrán kovov, ktorý dnes už tvorí 40 percent tržieb. Taktiež prevádzky ZVS majú vo svojich portfóliách produkty pre tento segment. K najvýznamnejším zákazníkom v rámci civilného sektoru patria Continental, Rubena, Glunz & Jensen, TATRA, ale napríklad aj ŽSR. Zo strany zákazníka Rubena sme práve v týchto dňoch získali v rámci auditu podľa nemeckej normy VDA 6.3 výsledok 99% s hodnotením „A“. 

Biztweet: Ako sa darí novému prírastku – VOP Trenčín?

Marián Goga: Po prevzatí tejto prevádzky nás čakalo viac problémov, ako sme očakávali, s ktorými sme sa museli popasovať. Či už to bola nevhodná zamestnanecká štruktúra, silná odborárska organizácia, ktorá nehájila záujmy zamestnancov, ale svoje osobné. To sme zistili neskôr. V Trenčíne sa nám darí nastavovať firemnú štruktúru, moderné projektové riadenie a presadzovať to, čo bolo úspešne implementované v Novákoch len s veľkými ťažkosťami a s omnoho vyššími nákladmi na podporu nastavenia procesov.

VOP Trenčín má už od minulého roku naplnené výrobné kapacity na sto percent. Podieľame sa aj na vývoji BVP2, máme kvalitných ľudí, ktorí na tomto projekte pracujú. O dobrej práci svedčí aj aktuálne prebiehajúce rokovanie s významnou spoločnosťou zo západnej Európy, pôsobiacou v segmente bojovej techniky, o vytvorení spoločného podniku.

Prevádzka bývalého VOP Trenčín v Banskej Bystrici, na ktorú sa už takmer zabudlo, je dnes v zisku a dokonca pracuje na modernizačnom projekte v rámci vlastného know-how, ktorý práve úspešne prešiel prvou etapou certifikácie zo strany Úradu pre štátne overovanie kvality podľa noriem NATO.

Biztweet: V Novákoch máte nových susedov – Českú zbrojovku Uherský brod. Ako sa vám spolupracuje?

Marián Goga: Ide o spoločnosť CZ Slovensko, s.r.o. ktorú MSM založila spolu s CZ Uherský Brod. Okrem podielu sme pre spoločný podnik poskytli výrobné priestory a z hľadiska synergie je dobré spomenúť, že sme zabezpečili nosný projekt, kde je zákazníkom náš partner v rámci skupiny EG, spoločnosť DAKO, ktorá s projektom transferovala aj potrebnú technológiu a pre ktorú dnes CZ Sk produkuje komponenty do brzdových systémov. CZ Slovensko je inak samostatná spoločnosť, ktorá si manažuje procesy po vlastnej línii a MSM tu vystupuje iba ako spoluvlastník, ktorému CZ-Slovensko reportuje stav spoločnosti. Máme štandardné obchodné vzťahy.

Biztweet: Máte zo spolupráce nejaké benefity?

Marián Goga: Okrem štandardných obchodných benefitov ťažíme aj z vlastných vzťahov s matkou českej strany, CZ Uherský Brod.

Biztweet: Mnoho ľudí kritizuje kontrakt medzi vami a Českou zbrojovkou, ktorá sa prakticky zdarma dostala ku kvalifikovanej pracovnej sile, priestorom a technológiám. Čo by ste im odkázal?

Marián Goga: Kritizovanie je najjednoduchšie. No tí, ktorí to kritizujú asi nezaregistrovali, že od havárie pre tento podnik nikto nenašiel žiadne korektné využitie. VOP Nováky bol pred úplným zatvorením a zamestnával 50 výrobných robotníkov. Súčasné priestory sú po kompletnej rekonštrukcii, ktorá úplne zmenila pôvodný charakter a z našej bývalej spoločnosti VOP Nováky neprešiel do CZ Slovensko ani jeden zamestnanec. Okrem toho vidím ako lokálpatriot významnú každú príležitosť zvýšiť zamestnanosť v tomto regióne, ešte k tomu v oblasti, kde je v Novákoch vynikajúce historické znalostné a skúsenostné zázemie. Udržiavať našich špecialistov v regióne je rovnako dôležité, ako finančné zisky, ktoré spoločný podnik prináša.

Páčia sa Vám články biztweet.eu? Potrebuje Vašu pomoc, podporte ho

Biztweet: Veľa ľuďom vadí už fakt, že štátne oprávarenské podniky ovládajú súkromníci. V prípade potreby vraj tak nebudú schopné pokryť nároky slovenskej armády. Je to pravda? Ako v súčasnosti vyzerá vzťah so štátom?

Marián Goga: Vo väčšine krajín sú tieto podniky ovládané súkromníkmi, čo je jediná možnosť ako udržať výrobné schopnosti týchto podnikov. Spomeniem len, že za posledné dva roky sme z rezortu obrany nedostali jedinú zákazku, čo by pod správou štátu znamenalo pre takýto podnik koniec. Naopak sme do podniku investovali nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie výrobných hál, nových technológií, ako aj vzdelávania personálu. Podniky, ktoré sme prebrali, investovali za posledných 10 rokov minimálne, pričom taktiež dochádzalo k odchodu kvalifikovaných ľudí. Zmluva medzi nami a súčasným prenajímateľom presne definuje, aké profesie musíme držať, aké výrobné schopnosti zachovávať a udržiavať. Toto je pravidelne kontrolované zo strany prenajímateľa. V prípade, že by došlo k mimoriadnej udalosti, si štát ponechal právomoc okamžite využívať naše kapacity. 

Biztweet: Na záver filozofická otázka. Slovenské zbrojárstvo patrilo celosvetovo k výkladným skriniam tohto sektora. Po páde komunizmu sa rozpadlo a zase transformovalo. Myslíte, že majú Slováci šancu hrať v sektore jednu z hlavných úloh? Vedia konkurovať veľkým zahraničným hráčom?  

Marián Goga: Toto je jeden z našich hlavných cieľov. Uvedomujeme si, že s našou produkciou nemôžeme byť závislí na slovenskom a českom trhu. Stav v akom sa spoločnosti nachádzali pred začlenením do skupiny si vyžaduje nemalé investície, úsilie a nadšenie pre poslanie a ciele ktoré sme si stanovili. Intenzívne pracujeme na znovuobnovení vývoja v oblasti zbrojného priemyslu. Niekoľko konštruktérskych tímov v rámci skupiny pracuje na vývojových projektoch naprieč  portfóliom ako munícia, zbrane, vojenská technika, rádionavigačné systémy.

Taktiež sa boríme so zastaranou technológiou, zanedbanou údržbou objektov a technológie či stratou špecialistov v predchádzajúcom období. Napriek tomu rátame so stále rezonujúcou značkou na svetových trhoch,  ale aj s odhodlaním tímu presadiť sa na širokých trhoch a stať sa významným hráčom v našom segmente. V roku 1987 bolo Československo celosvetovo na 7. mieste vo výrobe zbraní podľa objemu produkcie! ZVS v tom čase zamestnávala 2963 zamestnancov. Dnes je geopolitická situácia a diverzifikácia trhu v zbrojárskom priemysle niekde úplne inde. Ale atmosféra, nadšenie a osobný vzťah špecialistov k zbrojárstvu je tu stále hmatateľný. Bolo by strašným mrhaním nechať to úplne sa vytratiť.  

 

Fotozdroj: mosr.sk