Je investícia nášho ministra školstva, vedy a výskumu vhodným riešením?

Pohľad Miroslava Hajnoša